متن خبر

گزارش برگزاری نشست تخصصی باغ ایرانی

گزارش برگزاری نشست تخصصی باغ ایرانی


به گفته علی ساعیان دبیر انجمن علمی بخش معماری در واپسین روز های سال 1397 انجمن علمی بخش معماری  اقدام به برگزاری نشستی تخصصی  با محوریت باغ ایرانی کرد.

این برنامه دومین برنامه بین المللی دانشکده هنر و معماری پس از برگزاری موفق نشست تخصصی دانشگاه سبز  که  با حضور پروفسور بروتس و پروفسور لوجا از دانشگاه های رومانی و اتریش و باز تاب های مثبت مخاطبان بود که  با حضور پروفسور کریستف جیرو ریاست و استاد دپارتمان منظر دانشگاه ETH   زوریخ سوییس و جمعی از متخصصان و علاقه مندان  این رشته  در تالار یاسمن  دانشکده برگزار گردید.

گفتنی است که در این برنامه  25 نفر از دانشجویان منظر دانشگاه زوریخ ،اساتید  و دانشجویان دانشکده  هنر و معماری و همینطور علاقه مندان از سایر دانشگاه ها و شهر ها حضور داشتند.

در این برنامه  پروفسور جیرو پس از مطرح کردن ویژگی های باغ  ایرانی و جایگاه آن در معماری گذشته و اکنون  ایران و جهان ،آن را مکعبی از درخت نامید . وی سپس با بررسی باغ های مطرح جهان ،معماری آن ها را برگرفته  از چهار باغ ایرانی و محور و کوشک آن دانست و نمونه های موردی مختلفی را در این زمینه بررسی کرد.در پایان این نشست دانشجویان و حاضرین  به پرسش و پاسخ پیرامون مباحث پرداختند.