معاون فرهنگی و دانشجویی

 

دکتر مریم روستا

 تحصیلات

دکترای شهرسازی

 شماره تماس

 36131022

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

m-roosta@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / طبقه همکف/اتاق 230

 

کارشناسان فرهنگی دانشجویی

 

مرضیه  علیرضایی
کارشناس فرهنگی
 شماره تماس: 36131013
ساختمان شماره 1 / اتاق122
شرح وظایف
نرگس کوثری
کارشناس امور وام ها
شماره تماس: 36131009
ساختمان شماره 1 / سالن کتابخانه
شرح وظایف

 

     

 

کارشناس ورزشی

 

بیژن جعفری
کارشناس ورزش
 شماره تماس: 09173060817  
ساختمان شماره 3

شرح وظایف:

 

 • رسیدگی به کلیه امور ورزشی دانشجویان
 • برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشکده
 • برگزاری مسابقات ورزشی

 

 

حوزه فعالیت بخش فرهنگی - دانشجویی

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی ( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریتهای برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید .

 

شرح وظایف کلی:

 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام ، تغذیه ، خوابگاه ، بیمه ، احداث مراکز فرهنگی ، و ... )
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی
 • انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی
 • نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات ، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا
 • حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی
 • نظارت بر امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی  به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • برون سپاری خدمات رفاهی ، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها
 • افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاهی ( اساتید ، دانشجویان و کارمندان ) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها
 • برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی ،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها
 • شرکت در شوراهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
 • شرکت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • شرکت در کمیته انضباطی دانشجویان
 • شرکت فعال در کمیته استقبال از دانشجویان جدید
 • انجام ماموریت های محوله از سوی رییس دانشکده

 

همکاری ها و هماهنگی ها:

 • همکاری با نشریات دانشجویی
 • هماهنگی  و انجام امور مربوط به  اردوهای آموزشی- علمی و فرهنگی
 • هماهنگی  برای برگزاری شورای فرهنگی
 • هماهنگی برای  برگزاری  کلاسهای آموزشی فوق برنامه
 • هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه ،همایش،کارگاه و دیگر مراسم ها و  مناسبتهای فوق برنامه
 • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه شیراز برای برگزاری جلسات مشاوره
 • امور مربوط به اسکان دانشجویان در خوابگاه
 • تغذیه دانشجویی
 • همکاری با کارشناس ورزش

همکاری با تشکل ها ، کانون ها و انجمن های دانشجویی از قبیل:

 • بسیج دانشجویی
 • انجمن علمی بخش معماری
 • انجمن علمی بخش هنر
 • انجمن علمی بخش شهرسازی
 • انجمن علمی بخش فرش
 • کانون نگاره
 • نشریه هفت

معرفی بخش وامها

دانشجویانی که مایل به استفاده از وام وزارت علوم می باشند باتوجه به شرایط ذیل و رعایت تمامی موارد مطروحه میتواننداقدام به تکمیل مدارک و درخواست وام نمایند.

 • دانشجویان کارشناسی تا ترم 8و دانشجویان کارشناسی ارشد تا ترم 4 می‌توانند از وام استفاده نمایند.
 • وام فوق بصورت وام تحصیلی برای دانشجویان روزانه و وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم یا شبانه و وام ضروری است که بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل می باشد.(دانشجویان دختر9 ماه و دانشجویان پسر 2سال بعد از فارغ التحصیلی میتوانند وام خود را قسط بندی کنند).همچنین دانشجویان متاهل میتوانند از وام ازدواج و ودیعه مسکن استفاده نمایند.
 • کارمزد وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم طبق مصوبه وزارت علوم چهار درصد می باشد.
 • متقاضیان محترم برای دریافت وام حتما نیاز به ضامن می باشد.
 • شرایط ضامن:-کارمند رسمی یا پیمانی(اخرین حکم استخدامی به همراه تعهدنامه محضری)
 • بازنشسته ها(حکم بازنشستگی به همراه نامه کسر از حقوق که در آن برای دانشجویان کارشناسی مبلغ 5  میلیون تومان و ارشدمبلغ  7  میلیون تومان درج شده باشد).
 • دانشجویان گرامی پس از مطالعه مفاد ذکر شده می توانند پس از دریافت لیست مدارک از اتوماسیون اموزشی(بخش وام) و تکمیل فرمهای مربوطه ، آنها را به انضمام مدارک مربوط به ضامن به اموردانشجویی دانشکده هنرومعماری(خانم کوثری –حاضر دربخش مرحع کتابخانه دانشکده هنرومعماری)تحویل دهند.