اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی 

رشته تحصیلی

زمینه تخصص(گرایش) 

مرتبه علمی 

محمد رضا مغاره

دکتری  عمران مهندسی عمران

دانشیار

حمید رضا شریف

دکتری  معماری آموزش معماری دانشیار
محمد حسن فلاح  دکتری  معماری فنی ساختمان استادیار
محمد نیک کار  دکتری  معماری معماری استادیار
محمد علی آبادی دکتری معماری معماری اسلامی استادیار
منصور مصلی نژاد دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی دانشیار
کاوه فتاحی دکتری معماری طراحی شهری و معماری استادیار
مریم اختیاری دکتری معماری روانشناسی محیط استادیار
امین حبیبی دکتری معماری معماری اقلیم  استادیار
سید محمد حسین ذاکری دکتری معماری طراحی پژوهشی استادیار
سارا دانشمند دکتری معماری معماری استادیار
رزا وکیلی نژاد دکتری  معماری معماری استادیار
جاوید قنبری دکتری معماری تکنولوژی معماری-معماری بومی استادیار
حجت اله عبدی اردکانی دکتری معماری تاریخ معماری- مرمت استادیار
ساناز حائری  دکتری(در حال تحصیل) معماری مبانی زیبا شناسی مربی
جمشید بهبود(بازنشسته)        
کاظم معمار ضیای(بازنشسته)        

 

اساتید حق التدریس

 

 نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی

مهیار اردشیری

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

شهرسازی دکتری
امیر حسین جمشیدی معماری فوق لیسانس
  احمد رستم پور تاسیسات الکتریکی  فوق لیسانس
 حسین فهیمی زاده معماری فوق لیسانس
 سید علی عبداله زاده تاسیسات مکانیکی فوق لیسانس
 امین محمودزاده معماری مرمت فوق لیسانس
محمد جواد نظری نقشه برداری فوق لیسانس
شبنم گلکار معماری فوق لیسانس
جوانه علوی معماری فوق لیسانس
وحید بختیاری معماری دکتری
هومن همایونی معماری فوق لیسانس
علی اسد پور معماری دکتری
شهرام زارع  معماری فوق لیسانس
 بهاره بنازاده   فوق لیسانس

 

* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند

اساتید مدعو

 

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی
لادن اعتضادی معماری دکتری
 مهدی شیبانی معماری فوق لیسانس
 امیرمنصوری معماری دکتری
 محسن خراسانی زاده معماری فوق لیسانس
 علی محمد سامی کشکولی معماری دکتری