اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
مریم اختیاری

مریم اختیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید بهبود (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساناز حائری

ساناز حائری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین حبیبی

امین حبیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا دانشمند

سارا دانشمند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدحسین ذاکری

سیدمحمدحسین ذاکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا شریف

حمیدرضا شریف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت اله عبدی اردکانی

حجت اله عبدی اردکانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد علی ابادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاوه فتاحی

کاوه فتاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جاوید قنبری

جاوید قنبری  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور مصلی نژاد

منصور مصلی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده هنر و معماری- ساختمان شمارۀ1 طبقه دوم- بخش معماری
پست الکترونیکی: 
change-logo

کاظم معمارضیای (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مغاره

محمدرضا مغاره 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نیک کار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رزا وکیلی نژاد

رزا وکیلی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1

اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی 

رشته تحصیلی

زمینه تخصص(گرایش) 

مرتبه علمی 

محمد رضا مغاره

دکتری  عمران مهندسی عمران

دانشیار

حمید رضا شریف

دکتری  معماری آموزش معماری دانشیار
محمد حسن فلاح (بازنشسته) دکتری  معماری فنی ساختمان استادیار
محمد نیک کار  دکتری  معماری معماری استادیار
محمد علی آبادی دکتری معماری معماری اسلامی استادیار
منصور مصلی نژاد دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی دانشیار
کاوه فتاحی دکتری معماری طراحی شهری و معماری استادیار
مریم اختیاری دکتری معماری روانشناسی محیط استادیار
امین حبیبی دکتری معماری معماری اقلیم  استادیار
سید محمد حسین ذاکری دکتری معماری طراحی پژوهشی استادیار
سارا دانشمند دکتری معماری معماری استادیار
رزا وکیلی نژاد دکتری  معماری معماری دانشیار
جاوید قنبری دکتری معماری تکنولوژی معماری-معماری بومی استادیار
حجت اله عبدی اردکانی دکتری معماری تاریخ معماری- مرمت استادیار
ساناز حائری  دکتری معماری مبانی زیبا شناسی استادیار
مرحوم جمشید بهبود(بازنشسته)        
مرحوم کاظم معمار ضیای(بازنشسته)        

 

 

اساتید حق التدریس

 

 نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی

مهیار اردشیری

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

شهرسازی دکتری
امیر حسین جمشیدی معماری فوق لیسانس
  احمد رستم پور تاسیسات الکتریکی  فوق لیسانس
 حسین فهیمی زاده معماری فوق لیسانس
 سید علی عبداله زاده تاسیسات مکانیکی فوق لیسانس
 امین محمودزاده معماری مرمت فوق لیسانس
محمد جواد نظری نقشه برداری فوق لیسانس
شبنم گلکار معماری فوق لیسانس
جوانه علوی معماری فوق لیسانس
وحید بختیاری معماری دکتری
هومن همایونی معماری فوق لیسانس
علی اسد پور معماری دکتری
شهرام زارع  معماری فوق لیسانس
 بهاره بنازاده   فوق لیسانس

 

* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند

اساتید مدعو

 

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی
لادن اعتضادی معماری دکتری
 مهدی شیبانی معماری فوق لیسانس
 امیرمنصوری معماری دکتری
 محسن خراسانی زاده معماری فوق لیسانس
 علی محمد سامی کشکولی معماری دکتری