اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی 

رشته تحصیلی

زمینه تخصص(گرایش)  تلفن

مرتبه علمی 

محمد رضا مغاره

دکتری  عمران مهندسی عمران 36131018

دانشیار

حمید رضا شریف

دکتری  معماری آموزش معماری 36131095 دانشیار
محمد حسن فلاح دکتری  معماری فنی ساختمان 36131020 استادیار
محمد نیک کار  دکتری  معماری معماری 36131023 استادیار
محمد علی آبادی دکتری معماری معماری اسلامی 36131025 استادیار
منصور مصلی نژاد دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی 36131042 استادیار
کاوه فتاحی دکتری معماری طراحی شهری و معماری 36131096 36131023 استادیار
مریم اختیاری دکتری معماری روانشناسی محیط 36131062 استادیار
امین حبیبی دکتری معماری معماری اقلیم  36131078 استادیار
سید محمد حسین ذاکری دکتری معماری طراحی پژوهشی 36131027 استادیار
سارا دانشمند دکتری معماری معماری 36131058 استادیار
رزا وکیلی نژاد دکتری  معماری معماری 36131059 استادیار
جاوید قنبری دکتری معماری تکنولوژی معماری-معماری بومی 36131019 استادیار
حجت اله عبدی اردکانی دکتری معماری تاریخ معماری- مرمت 36131019 استادیار
ساناز حائری  دکتری(در حال تحصیل) معماری مبانی زیبا شناسی 36131062 مربی

 

 

اساتید حق التدریس بخش معماری

 

نام خانوادگی مرتبه علمی رشته نوع استخدام
مهیار اردشیری دکتری شهرسازی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
امیر حسین جمشیدی فوق لیسانس معماری حق التدریس
  احمد رستم پور  فوق لیسانس تاسیسات الکتریکی حق التدریس
 حسین فهیمی زاده فوق لیسانس معماری حق التدریس
 سید علی عبداله زاده فوق لیسانس تاسیسات مکانیکی حق التدریس
 امین محمودزاده فوق لیسانس معماری مرمت حق التدریس
محمد جواد نظری فوق لیسانس نقشه برداری حق التدریس
شبنم گلکار فوق لیسانس معماری حق التدریس
جوانه علوی فوق لیسانس معماری حق التدریس
وحید بختیاری دکتری معماری حق التدریس
هومن همایونی فوق لیسانس معماری حق التدریس
علی اسد پور دکتری معماری حق التدریس
شهرام زارع  فوق لیسانس معماری حق التدریس
 بهاره بنازاده فوق لیسانس معماری حق التدریس

 

اساتید مدعو

 

نام خانوادگی نام مرتبه علمی رشته

نوع استخدام

اعتضادی لادن دکتری معماری مدعو
شیبانی مهدی فوق لیسانس معماری مدعو
منصوری امیر دکتری معماری مدعو
خراسانی زاده محسن فوق لیسانس معماری مدعو
سامی کشکولی علی محمد دکتری معماری مدعو