مسئول واحد

 

داود باصری
مسئول مرکز کامپیوتر
 شماره تماس: 36131053-36131054
ساختمان شماره 3 / اتاق325
شرح وظایف

 

کارشناس مرکز کامپیوتر

مهندس عسکری  
کارشناس مرکز کامپیوتر
 شماره تماس: 36131053-36131054
ساختمان شماره 3 / اتاق325
شرح وظایف

 

تاریخچه

سال 1379، شروع کار مرکز کامپیوتر دانشکده.

سال 1379، تعویض کلیه تجهیزات و مجهز شدن به شش عدد کامپیوتر و ارائه خدمات محدود اینترنتی با استفاده از یک خط  Dialup از طریق مرکز کامپیوتر دانشگاه. 

سال 1380 ، جهت بهره وری بیشتر و سرعت بهتر شبکه اینترنت، اتصال خط اینترنت دانشکده به وسیله سیستم Wireless  به دانشکده علوم انسانی. ( در آن زمان دانشکده علوم انسانی توسط فیبرنوری به مرکز کامپیوتر دانشگاه متصل بود)

سال 1388 ، سیستم ارتباطی دانشکده به وسیله فیبرنوری(VPN) به مرکز کامپیوتر دانشگاه وصل گردید.

هم اکنون این واحد  شامل دو فضای مجزا جهت استفاده  دانشجویان پسر و دختر و کلاسی مجهز به کامپیوتر جهت  برگزاری دورس های عملی نرم افزار می باشد.

 مرکز کامپیوتر دانشکده از 8:00 تا 15:45 به صورت یکسره آماده سرویس دهی به دانشجویان عزیزمی باشد.

حوزه فعالیت/شرح وظایف

 • نصب و راه اندازی شبکه داخلی دانشکده و اینترانت و راهبری
 • نصب و راه اندازی سرور کتابخانه و راهبری
 • نصب و راه اندازی سرورحسابداری و راهبری
 • طراحی وب و انتشار وب سایت دانشکده  به آدرس http://art.shirazu.ac.ir
 • نصب و راه اندازی سیستم وایرلس در ساختمان های دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم وایرلس دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری شبکه دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری دانشکده
 • نصب ویندوزوبرنامه هایکاربردی بر روی سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد سیستم اتوماسیون اداری سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد سیستم اتوماسیون آموزشی – پژوهشی سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد و پیگیری شناسه کاربری اینترنت دانشجویان، پرسنل و اعضای  محترم هیات علمی
 • تهیه لیست خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش IT و دانشکده
 • تهیه لیست خرید قطعات و تجهیزاتمورد نیاز اعضای محترم هیات علمی دانشکده