کارمندان

صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

   چارت سازمانی دانشکده          

 
 

 
     
   

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

عنوان شغل (سمت)

وظایف

تلفن

ریاست دانشکده

1

مرضیه

فولادفر

فوق دیپلم

مسوول دفتر ریاست

مسوول دفتر ریاست دانشکده

1001

2

داود

باصری

لیسانس

کارشناس مسوول شبکه

مسوول فناوری دانشکده

1054

3

فرناز

سلمانیان

لیسانس

کارشناس گروه  آموزشی هنر

( پست موقت)

1076

معاونت مالی اداری، پشتیبانی

4 هادی

دهقانی

فوق لیسانس

رییس امور اداری، مالی و پشیبانی

رییس امور اداری، مالی و پشیبانی

1007

5

مهرداد

ذوالنور

فوق دیپلم

کاردان امور سخت افزار رایانه

دبیرخانه

1093

6

هادی

دهقانی

فوق لیسانس

کارشناس مسوول حسابداری

مسوول حسابداری

1007

7

حبیب اله

روح پرور فوق لیسانس انباردار  انبار دار

10

8

علی

مومن محمدی

دیپلم

امین اموال 

امین اموال 

1015

9

علی

مهدی زاده

دیپلم

کارپرداز

کارپرداز

1006

10 داود خدایی فوق دیپلم

کاردان سمعی و بصری

مسئول سمعی - بصری
1014
11 مجید موذنی دیپلم انباردار پیگیری امور اداری

1094

معانت آموزشی

12

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر معاونت آموزشی

مسوول دفتر معاونت آموزشی
(پست موقت)
1031
13

محمد

ساختمان کبیر

لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش  هنر (صنایع دستی ،فرش، ارتباط تصویری، پژوهش هنر)

1004

14

شهرام

عزیزی کزور

فوق  لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش معماری

1003

15

تارا

سالاری حمزه خانی

لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش شهرسازی

1077

16 فاطمه احمد پورحقیقی لیسانس

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی 1038
17

فاطمه

احمد پورحقیقی

لیسانس

کارشناس مسوول اداره آموزش

ریئس اداره آموزش

1038

معاونت پژوهشی

18

محمدحسین

خاکسار

لیسانس

کارشناس پژوهشی

کارشناس (پژوهشی)

 

پست موقت

1066

معاونت فرهنگی، دانشجویی
19

مرضیه

علیرضایی

فوق لیسانس

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امورفرهنگی

1013

20

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس کتابداری

کارشناس امور دانشجویی

1009

بخش معماری

21

لیلا

سلمان

دیپلم

مسوول دفتر بخش معماری

مسوول دفتر بخش معماری

1016

بخش شهرسازی

22

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر بخش شهرسازی

مسوول دفتر بخش شهرسازی

1031

بخش هنر

23

زینب

کارگر

دیپلم

مسوول دفتر بخش هنر

1041

24

حجت

تمنایی

لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

 

1049

25

ملیحه

جعفری

فوق لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

1048

26 فرناز سلمانیان لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

کارشناس ( مسئول کارگاه عکاسی)

1076

کتابخانه

27 طاهره دیانت لیسانس کتابدار رییس کتابخانه 1086
28 ناصر دشتی لیسانس کتابدار کارشناس کتابداری 1026
29

ناصر

دشتی

لیسانس

کتابدار

میز امانت کتابخانه

1061

30

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس کتابداری

(پست موقت)

1009

31

کمال

غلامی

دیپلم

بازبین

بازبین کتابخانه

1029

حفاظت فیزیکی

32 غفار زمرد اصل

لیسانس

مسئول حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی برادران

1057

33

راضیه

شمس الدینی

لیسانس

حفاظت فیزیکی خواهران

حفاظت فیزیکی خواهران

1056

تاسیسات

34

محمد مهدی

دهقان

دیپلم

تاسیسات

 تاسیسات

1055

35

پرویز

اندایش

دیپلم

تاسیسات

تاسیسات

1055

36

عباس

پروردی نژاد

دیپلم

تاسیسات

تاسیسات

1055­

 خدمات

37

عباس

زاهدی

 

خدماتی

خدماتی

-----

38

مسلم

هاشمی

 

خدماتی

خدماتی

-----