مسئولین کارکاه ها

 

حجت تمنایی
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131049

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 1/ اتاق108

ملیحه جعفری
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131048

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 3/ اتاق

 

حوزه فعالیت، شرح وظایف مسئولین کارگاه

 1. نظارت بر کلیه امور مرتبط با خدمات واحد، هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام امور محوله
 2. نظارت بر نظافت کارگاه  ، تجهیزات ، ملزومات و کلیه محیط های اداری و آموزشی از قبیل :
  • نظارت روزانه کارگاهها ، کلاسها ،  اتاق ها وراهرو در محدوده کارگاه تعیین شده
  • نظارت بر وسایل  میزها ، و اثاثیه
  • نظارت بر جابجایی و حمل اثاثیه و لوازم
  • نظارت و کنترل بر نظافت کارگاه ها 
 3. بررسی و تهیه تقاضای لوازم وتجهیزات اداری و ساختمانی و هماهنگی با تدارکات جهت تهیه آن
 4. رفع  بموقع کمبودها و مایحتاج مورد نیاز اساتید و  دانشجویان ..
 5. رفع  بموقع کمبودها و مایحتاج مورد نیاز کلاسها ، کارگاهها ، اطاقها و ...
 6. کنترل و پیگیری انجام بموقع تعمیرات وسایل و تجهیزات(میز، صندلی ، پرده ووسایل مصرفی ....) و امور مربوط به گارگاه
 7. کنترل و پیگیری انجام مشکلات موجود از قبیل خرابی شیر آلات، وسائل برقی و  ... به مدیر اداری
 8. کنترل مسایل ایمنی و امنیتی و پیگیری برای رفع مشکلات موجود احتمالی

کارگاه های بخش هنر

کارگاه ها محور اصلی رشته  های هنر به ویژه صنایع دستی بوده و  می بایست محل الفت بین همه دانش ها، تجربیات و دروس و نمود آنها در کار عملی با ارائه مبانی نظری آن باشد.

هدف کارگاه ها:

1.  آشنایی نمودن و کار عملی دانشجویان از اولین مراحل شروع به کار تا اتمام آنست.
     در طول کارگاه، ابزار، مصالح و مواد کار و نحوه ساخت چه در روش قدیمی و چه امروزی، مورد آموزش عملی خواهد بود.
 
2. کارگاه تلاش خواهد نمود با همکاری واحد آزمایشگاه بر روی روش های قدیمی ساخت بطور کلی و نیز مواد و مصالح که امروزه متداول نمود و یا بدست فراموشی سپرده شده است.

 

مطالعه، بررسی و تجربه نموده در جهت احیای آن ها از روش های با ارزش و مفید و مناسب اقدام و راه های ابداع و ابتکار را جستجو نماید.
 
 

کارگاه های رشته فرش

کارگاه رنگرزی -کارگاه بافت- کارگاه مرمت فرش-آزمایشگاه الیاف 

 

کارگاه های رشته صنایع دستی

کارگاه چوب-کارگاه مرمت اشیاء-کارگاه فلز-کارگاه چاپ دستی-کارگاه دکوراتیو-کارگاه آبگینه-کارگاه سفال-کارگاه حجم-کارگاه چاپ باتیک-کارگاه جواهر سازی

 

کارگاه های رشته ارتباط تصویری

کارگاه حجم-کارگاه چاپ دستی-کارگاه عکاسی