اعضای هیات علمی

نمایش 39 نتیجه
از 1
 
مجتبی آراسته

مجتبی آراسته 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمد خلیل اثنی عشری 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم اختیاری

مریم اختیاری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهیار اردشیری (بازنشسته)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار اسدی

شهریار اسدی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن ایزدی

حسن ایزدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بذرگر

محمدرضا بذرگر 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید بهبود (بازنشسته)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا پاکشیر

عبدالرضا پاکشیر (بازنشسته)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساناز حائری

ساناز حائری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل حاجی پور

خلیل حاجی پور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین حبیبی

امین حبیبی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین پور

محمد حسین پور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا دانشمند

سارا دانشمند 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدحسین ذاکری

سیدمحمدحسین ذاکری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اشکان رحمانی

اشکان رحمانی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم روستا

مریم روستا 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فتح اله زارع خلیلی

فتح اله زارع خلیلی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سلطانی

علی سلطانی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی اکبر سیدی

سیدعلی اکبر سیدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا شریف

حمیدرضا شریف 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهسا شعله

مهسا شعله 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجواد ظفرمند

سیدجواد ظفرمند 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت اله عبدی اردکانی

حجت اله عبدی اردکانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد علی ابادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبا غروی منجیلی

فریبا غروی منجیلی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاوه فتاحی

کاوه فتاحی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن فیزابی

بهمن فیزابی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جاوید قنبری

جاوید قنبری  

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کبگانی (بازنشسته)

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهند لطفی

سهند لطفی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور مصلی نژاد

منصور مصلی نژاد 

دانشیار
اتاق: دانشکده هنر و معماری- ساختمان شمارۀ1 طبقه دوم- بخش معماری
پست الکترونیکی: 
change-logo

کاظم معمارضیای (بازنشسته)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مغاره

محمدرضا مغاره 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجیدرضا مقنی پور

مجیدرضا مقنی پور 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدصادق میرزاابوالقاسمی

محمدصادق میرزاابوالقاسمی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نیک کار 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رزا وکیلی نژاد

رزا وکیلی نژاد 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 39 نتیجه
از 1