اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه

علمی

سیدجواد ظفرمند

دکتری

طراحی صنعتی

دانشیار

اشکان رحمانی

دکتری

هنرهای سنتی

استادیار

فتح اله زارع خلیلی

دکتری

علوم هنری (عکاسی)

استادیار

ساسان سامانیان

دکتری

مرمت اشیاء

استادیار

سیدعلی اکبر سیدی

دکتری

پژوهش هنر

استادیار

فریبا غروی منجیلی

دکتری

علوم هنری (سینمای کودک)

استادیار

بهمن فیزابی(بازنشسته)

دکتری

پژوهش هنر

استادیار

مجیدرضا مقنی پور

دکتری

پژوهش هنر

استادیار

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دکتری

پژوهش هنر

استادیار

شهریار اسدی

فوق لیسانس

گرافیک

مربی

سیدمحمدخلیل اثنی عشری

فوق لیسانس

طراحی صنعتی

مربی