اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
مجتبی آراسته

مجتبی آراسته 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهیار اردشیری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن ایزدی

حسن ایزدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بذرگر

محمدرضا بذرگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا پاکشیر

عبدالرضا پاکشیر (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل حاجی پور

خلیل حاجی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین پور

محمد حسین پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم روستا

مریم روستا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سلطانی

علی سلطانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهسا شعله

مهسا شعله 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کبگانی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهند لطفی

سهند لطفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1

اساتید مدعو

 

نام  و نام خانوادگی

 رشته

مدرک تحصیلی

زمینه تخصص

مهیار اردشیری

(استادیار بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عبد الرضا پاکشیر

(استادیار بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سید مجدالدین مصاحب 

شهرسازی

فوق لیسانس

نقشه برداری

 محمد کبگانی

(مربی بازنشسته بخش شهرسازی)

شهرسازی

فوق لیسانس

GIS

حسین فهیمی زاده

شهرسازی

فوق لیسانس

طراحی شهری

 

 

* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند