برگزاری بازارچه و نمایشگاه به مناسبت روز معمار

برگزاری بازارچه و نمایشگاه به مناسبت روز معمار


«بازارچه و نمایشگاه دانشجویی»
 
بازارچه دست سازه‌های دانشجویان و نمایشگاه کارهای برتر دانشجویی به مناسبت روز معمار
 
-زمان: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
-مکان: راهرو ساختمان ۲ و حیاط دانشکده هنر و معماری
-ساعت: ۹ الی ۱۳