گپ و گفت دوستانه در دانشکده هنر و معماری

گپ و گفت دوستانه در دانشکده هنر و معماری


این برنامه توسط انجمن‌های علمی دانشکده هنر و معماری، با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه شیراز، در تاریخ 29 آبان 1402 در آتلیه 228 و محوطه دانشکده برگزار شد.

در این برنامه خانم  شکوفه سیمایی، مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شیراز، در میان جمعی صمیمی با دانشجویان گفتگو کرد. هدف از این نشست بیان مشکلات دانشکده هنر و معماری و دانشجویان دانشکده بود.

ازجمله مشکلاتی که در این نشست به آن پرداخته شد، پایین بودن انگیزه دانشجویان برای شرکت درفوق برنامه‌های دانشکده‌ای و بررسی عوامل زمینه‌ای آن بود. عواملی همچون حضور کمرنگ دانشجویان در محیط دانشکده، منزوی شدن دانشجویان ورودی جدید بخاطر گذراندن دوران دبیرستان در بحران کرونا و... بیان شد و سپس راهکار‌هایی برای رفع این معضلات، ارائه گردید.

پس از پایان بخش اول گفت و گو، شرکت کنندگان در جوار خانم سیمایی به حیاط دانشکده رفته و به گفت و گوی خود در مکان‌های مختلف دانشکده و در جمع دیگر دانشجویان، ادامه دادند.