متن خبر

گزارش نشست و سمینار تخصصی بازخوانی تجربه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری بافت‌های فرسوده شیراز

گزارش نشست و سمینار تخصصی بازخوانی تجربه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری بافت‌های فرسوده شیراز


نشست تخصصی بازخوانی تجربه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری بافت‌های فرسوده شیراز به همت انجمن علمی دانشجویی بخش شهرسازی درصبح چهارشنبه  28/1/98 در تالار یاسمن  دانشکده هنر و معماری  برگزار شد.

آقای دکتر بذرگر رئیس دانشکده هنر و معماری ضمن اشاره به عنوان این نشست  بیان کرد: هدفمان این است که  بتوانیم محیط شهری مناسب برای شهروندان ایجاد کنیم و شرایطی فراهم شود تا مشارکت های مردمی را ایجاد نماییم و مسئله  مهم دیگر در بحث  نوسازی محیط این است که محیط را نو کنیم و شرایط زندگی را برای مردم به وجود آوریم  و این یکی از اهدافی است که در دفاتر تسهیل گری دنبال می شود.

 دکتر بذرگر بیان داشت: در طول سال های گذشته یکی از راه کار هایی که بیشتر به آن توجه شده بحث بازسازی بوده است و متاسفانه در بخش های قدیمی ، تسهیل گری که زندگی را بهتر کند کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

عضو هیات علمی بخش شهرسازی  افزود: به طور کل هدف از تسهیل گری بافت فرسوده این است که بتوانیم دانش را افزایش دهیم و اطمینان ایجاد کنیم که کار نوسازی به خوبی پیش رود  و اهداف تحقق پیدا کند.

ایشان  بیان کرد: :کلیه هدف گذاری ها ، مردم محوری ، عدالت محوری، همه جانبه گرایی، جامع گری ، فرآیند محوری ، مشارکت ، نو آوری و الگو سازی و ایجاد  فرصت و اطمینان، نهادینه سازی از مواردی است که باید به آن توجه وافری شود .

خانم دکتر روستا  عضو  دیگر هیات علمی بخش شهرسازی  همچنین در این نشست تخصصی در رابطه با عدم انحصار فرسودگی به بعد کالبدی آن،ضرورت نگاه فراکالبدی در راستای توسعه پایدار به بافتهای فرسوده، دیدگاههای جامع نظیر: کالبدی،کیفیت زندگی،رفاه اجتماعی،رونق اقتصادی،حکمروایی محلی به بافتها به بحث پرداخت.

در پایان خانم دکتر نژداغی رئیس اداره بازآفرینی محلات شهرداری شیراز نیز این فرصت را برای مجموعه مدیریت شهری شهرداری شیراز مغتنم شمرد و در مورد دستاویز های قانون در رابطه با این محلات، متولیان این امر، سیر مصوبات و قانونهای راجع به بافتها بحث کرد. همچنین ایشان در رابطه با رویکردهای مختلف بکار گرفته شده در مجموعه مدیریت شهری شهرداری شیراز برای بافت های فرسوده، تاریخی و اسکانهای غیر رسمی به بیان مباحثی پرداخت.

در ادامه  این نشست  دکتر نژداغی نیز به توصیف فعالیت دفاتر تسهیلگری و نوسازی بافتهای فرسوده،محلات مختلف و شرایط خاص هر یک از آنها برای این امر و لزوم دانستن تحلیلهای درست اقتصادی نظیر هزینه-فایده و دریافت درست و بجا از سیاست؛ سخن گفت.