متن خبر

گزارش برگزاری دومین دوره رویداد شتابدهی کسب و کارهای خلاق شهری

گزارش برگزاری دومین دوره رویداد شتابدهی کسب و کارهای خلاق شهری


دومین دوره رویداد شتابدهی کسب و کارهای خلاق شهری توسط انجمن علمی مدیریت و انجمن علمی شهرسازی در 15 اسفند ماه دردانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار گردید

به گزارش فرهاد نیک نژاد دبیر انجمن علمی بخش شهرسازی  این رویداد در اولین روز خود با پذیرش شرکت کنندگان کار خود را آغاز کرد و در ادامه بعد از مراسم افتتاحیه روند رویداد توسط تسهیل گر شرح داده شد.

در مرحله بعد شرکت کنندگان هر کدام به مدت یک دقیقه به ارائه ایده های خود پرداختند. بعد از جمع آوری ایده ها شرکت کنندگان به ایده ها رای دادند و بعد از اعلام ایدهای برگزیده افراد شروع به تیم سازی کردند.

در روز دوم این رویداد  شرکت کنندگان فعالیت خود را در قالب تیم آغاز کردند و پس از آن تیم ها در کارگاه بوم کسب وکار نحوه ی تکمیل بوم کسب و کار خود را فرا گرفتند. در ادامه  تیم ها به سراغ بوم های کسب و کار و تکمیل آن رفتند و سپس در گام بعدی شرکت کنندگان در کارگاه های اعتبارسنجی،حداقل محصول پذیرفتی و تجربه کاربری برای استارتاپ نحوه ارزیابی ایده های خود و چگونگی ارائه یک نمونه کوچک از محصول نهایی خود را را آموختند.

در ادامه این رویداد تیم ها با کمک مربیان به پردازش ایده های خود پرداختند.

در آخرین روز از این رویداد تیم ها پس از شروع فعالیت های خود در کارگاه، نحوه ارائه چگونگی ایده های نهایی شده خود را آموختند و بعد از آماده شدن نسبی ارائه ها در بخش ارائه آزمایشی، مربیان با رفع نقایص به ارزیابی ارائه تیم ها پرداختند .

همچنین در مراسم اختتامیه  مهم ترین بخش این  رویداد ،یعنی ارائه تیم ها و ارزیابی توسط داوران صورت گرفت. در پایان مراسم تیم های برگزیده توسط داوران انتخاب شدند و مراسم  با اهدای جایزه به تیم های برتر و همچنین تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان  این  دوره از رویداد به پایان رسید.