کارگاه آموزشی «رابطه عاطفی آگاهانه؛ داستان عشق»

کارگاه آموزشی «رابطه عاطفی آگاهانه؛ داستان عشق»


این کارگاه آموزشی توسط انجمن‌های علمی دانشکده هنر و معماری ،با همکاری مرکز مشاور دانشگاه شیراز، در تاریخ 6 آذر 1402 در دانشکده هنر و معماری برگزار شد. مدرس این برنامه، خانم سیمایی، مشاور دانشکده هنر و معماری، در ابتدا سر فصل‌هایی را مطرح کرد  که در آن مواردی چون، مفهوم عشق، انواع عشق در دوره‌های مختلف زندگی، عشق سالم، عشق ناسالم و ... بیان شد. سپس تمامی این سر فصل‌ها از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت