نمایشگاه و ارتباط با آموزش و پرورش: آشنایی دانش‌آموزان با محیط دانشکده و رشته‌های شهرسازی و معماری

نمایشگاه و ارتباط با آموزش و پرورش: آشنایی دانش‌آموزان با محیط دانشکده و رشته‌های شهرسازی و معماری


انجمن‌های علمی مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری دانشگاه شیراز با همکاری مدرسه علوم ­پزشکی، نمایشگاهی در جهت آشنایی دانش­ آموزان با محیط دانشکده هنر و معماری و رشته‌‌های شهرسازی و معماری در روز یک‌شنبه 29 بهمن­ ماه 1402 برگزار کردند.

دانش­ آموزان مقطع متوسطه دوم رشته ریاضی- فیزیک دبیرستان علوم پزشکی از کارگاه‌‌ها، بخش‌های مختلف دانشکده،کتابخانه و مجموعه تک لب بازدید کردند و در حین این بازدید توضیحاتی پیرامون رشته‌­های تحصیلی و گرایش‌­های تخصصی هر رشته به دانش­­ آموزان داده شد.