شرایط عضویت آزاد

شرایط عضویت آزاد


افراد متفرقه (فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز و سایر دانشگاههای کشور، بازنشستگان دانشگاه شیراز، دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و کارکنان سایر ادارات و سازمانها) می توانند با ارائه مدارک معتبر به عضویت کتابخانه در آمده و از منابع به دو صورت روزانه و ماهیانه استفاده نمایند:

  • هزینه عضویت ماهیانه سیصد هزار ریال و برای مدت سه ماه هفتصد و پنجاه هزار ریال می باشد. متقاضیان استفاده روزانه بایستی به ازای هر روز مبلغ پنجاه هزار ریال پرداخت نمایند.
  • امانت منابع برای اعضاء که عضویت ماهیانه دارند با واگذاری چک وثیقه و تضمین امکان پذیر است.
  • عضویت سازمانی مستلزم انعقاد تفاهم نامه توسط سازمان با کتابخانه می باشد.
  • مدارک مورد نیاز جهت عضویت آزاد شامل:

کارت پرسنلی و معرفی نامه  از سازمان یا نهاد متبوع جهت کارکنان ادارات و سازمان ها، معرفی نامه و کارت دانشجویی جهت دانشجویان کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی، کارت ملی و کپی مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان کلیه دانشگاهها، یک قطعه عکس 4*3، تکمیل برگ درخواست عضویت و پرداخت حق عضویت.