سالگرد رحلت امام خمینی(ره) بر عاشقانش تسلیت باد.

سالگرد رحلت امام خمینی(ره) بر عاشقانش تسلیت باد.


سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر مردم ایران و آزادگان  تسلیت باد.

 

گل رفت وشمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز