نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 
عنوان

شماره تماس

دور نگار

دفتر ریاست دانشکده

07136230450

07136242800

دفتر بخش معماری

07136230447

07136242800

دفتر بخش شهرسازی

07136230453

07136242800

دفتر بخش هنر

07136259058

07136242800

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

 

شماره تماس