اساتید مدعو بخش معماری

اساتید مدعو بخش معماری


 

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی
لادن اعتضادی معماری دکتری
 مهدی شیبانی معماری فوق لیسانس
 امیرمنصوری معماری دکتری
 محسن خراسانی زاده معماری فوق لیسانس
 علی محمد سامی کشکولی معماری دکتری