اساتید حق التدریس بخش معماری

اساتید حق التدریس بخش معماری


 

 نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی

مهیار اردشیری

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

شهرسازی دکتری
امیر حسین جمشیدی معماری فوق لیسانس
  احمد رستم پور تاسیسات الکتریکی  فوق لیسانس
 حسین فهیمی زاده معماری فوق لیسانس
 سید علی عبداله زاده تاسیسات مکانیکی فوق لیسانس
 امین محمودزاده معماری مرمت فوق لیسانس
محمد جواد نظری نقشه برداری فوق لیسانس
شبنم گلکار معماری فوق لیسانس
جوانه علوی معماری فوق لیسانس
وحید بختیاری معماری دکتری
هومن همایونی معماری فوق لیسانس
علی اسد پور معماری دکتری
شهرام زارع  معماری فوق لیسانس
 بهاره بنازاده   فوق لیسانس

 

* اساتیدی که  ترم  جاری فعال هستند
*اساتیدی که  ترم جاری فعال نیستند