گروه های پژوهشی

 

 

 

 

 

طرح های پژوهشی شهرسازی

ردیف

عنوان طرح

تاریخ

پژوهشگر

1

طرح هادی شهر خرامه

1380

دکتر محمدرضا بذرگر

2

امکان سنجی تثبیت یا جابجایی روستای دوسیران از توابع کازرون

1380

دکتر محمدرضا بذرگر

3

انجام خدمات مشاوره پروژه احیاء چاه مرتاضعلی

1381

دکتر مغاره، مرحوم مهندس بهبود، دکتر بذرگر، مهندس شریفی

4

طرح ساماندهی محدوده پیرامونی نارنجستان قوام

1381

دکتر پاکشیر، دکتر شریف، دکتر بذرگر

6

انطباق کاربری زمین پلاک شماره 2053/3

1384

دکتر مهیار  اردشیری

7

طرح ایجاد  بانک زمین

1384

دکتر اردشیری

8

انجام مطالعات آمایش استان کهکیلویه و بویراحمد

1384

دکتر اردشیری-دکتر ایزدی- دکتر سلطانی- دکتر پاکشیر

9

تهیه طرح بیست ساله جامع حمل و نقل استان

1384

مهندس کبگانی

10

تهیه نقشه راههای اصلی، فرعی و روستایی استان

1384

مهندس کبگانی

11

تفکیک مشخصات شهرداری پلاک 10/11 تعاونی مسکن

1385

دکتر مهیار  اردشیری

12

نظارت بر وضعیت صنعت توریسم در شیراز

1385

دکتر ایزدی

13

طرح توسعه استراتژی شهر شیراز

1387

دکتر عبدالرضا پاکشیر ، دکترعلی سلطانی

14

بررسی و مطالعه سیستم اتوبوسرانی شیراز با رویکرد خصوصی سازی

1388

دکتر محمدحسن ستایش، دکتر علی سلطانی

15

طرح مطالعه و ایجاد بازارچه های صنایع دستی در استان فارس

1389

عبدالرضا پاکشیر ، علی سلطانی ،محمد علی آبادی، احسان شریفی، سید علی اکبر سیدی

16

تهیه برنامه پنج ساله (۹۱-۹۵) شهرداری شیراز

1390

دکتر مهیار اردشیری، دکتر بیژن خواجه نوری، دکتر علی سلطانی

17

نظارت بر طرح پژوهشی رتبه بندی مناطق و نواحی شیراز بر اساس شاخص های توسعه یافتگی

1390

دکتر مهیار  اردشیری

18 نظارت بر طرح پژوهشی بررسی میزان اثر بخشی ایستگاه های تندرستی شهرداری شیراز در شهروندان مشارکت کننده 1391 دکتر حسن ایزدی
19

بررسی عوامل جامعه شناختی بر پذیرش فرهنگ شهروندی در شیراز

1391 دکتر محمد حسین پور

20

مطالعات فاز دو سیستم دوچرخه سواری شهر شیراز

1391

دکتر علی سلطانی

21

مطالعه ساماندهی شبکه و خطوط تاکسی رانی شیراز

1391

دکتر علی سلطانی

22

بررسی تحقق پذیری طرح های هادی روستایی در دوره پس از اجرا

1391

دکتر علی سلطانی

23

سنجش مولفه های رضایتمندی زوار حرم مطهر شاهچراغ (ع)

1391

دکتر علی سلطانی

24

نظارت یر کاربرد رویکرد شکل مبنا در تدوین ضوابط و مقررات شهرساز ی و آیین نامه منطقه بندی

1391

دکتر مهیار  اردشیری

25

حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

1392 دکتر خلیل حاجی پور
26

ارزیابی طرح مسکن مهر در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نمونه موردی استان فارس

1392

دکتر علی سلطانی

27

نظارت بر تبیین اثر بخشی و کارایی خدمات تاکسیرانی در شهر شیراز

1392

دکتر علی سلطانی

28

نظارت بر ارزیابی رضایتمندی شهروندان شیراز از خدمات شهرداری و سازمان های تابعه

1392

دکتر محمد حسین پور

29

نیاز سنجی، امتیاز بندی، اولویت بندی، مکان یابی و جانمایی نقاط مورد نظر جهت احداث پل های هوایی عابر پیاده

1393

دکتر علی سلطانی

30

بررسی اثرات توسعه شهر شیراز بر فضای سبز با بهره گیری از ابزار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1393

دکتر علی سلطانی

31

نظارت و کنترل فنی مطالعه و طراحی مسیر دو خط BRT شهر شیراز

1393

دکتر علی سلطانی

32

بررسی فرصت های و چالش های پدافند غیر عامل شهر جدید صدرا و ارائه راهکارهای مناسب

1393

دکتر علی سلطانی

33

گونه شناسی پارک های  شهری و تبیین نقش آنها در چگونگی نیازهای اکولوژیکی و تفریحی شهروندان شیراز

1393

دکتر محمد حسین پور

34 بررسی معضلات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با عملکرد سیستم اتوبوسرانی در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی حمل و نقل، مطالعه موردی: شهر شیراز 1394 دکتر علی سلطانی
35 باز تعریف کیفیت محیطی و قلمرو همگانی شهرهای جدید (پایه ریزی چهارچوب طراحی شهری کیفیت مبنا) 1394 دکتر مهسا شعله، دکتر سهند لطفی
36 انتشار ویژه نامه "شهر، زندگی، زیبایی" با موضوع شهر سالم 1395

دکتر علیرضا صادقی

37 بررسی تجارت سایر کشورها در زمینه توانمندساز سکونتگاههای غیر رسمی 1395

دکتر محمد حسین پور

38 ارزیابی اقدامات توانمند سازی محله سهل آباد شیراز با استفاده از تکنیک سوات و با رویکرد تهیه مدل توسعه و واگذاری امور توسعه به ساکنین 1395

دکتر محمد حسین پور

39 ترجمع کتاب چالش های محله فقیرنشین (گزارش جهانی از سکونتگاه انسانی در سال 2003) 1395

دکتر محمد حسین پور

40 ترجمه 4 کتاب مشتمل بر مدیریت،برنامه ریزی،ترجمه، ویرایش علمی و فنی، نظارت علمی، آماده سازی، ارائه ماکت و اخذ مجوز انتشار 1395 دکتر علیرضا صادقی
41 طرح تفیضیلی ویژه بافت تاریخی لار با تاکید بر مناسب سازی ویژه معلولین 1395

دکتر مهسا شعله، دکتر سهند لطفی، دکتر خلیل حاجی پور

42 ظرفیت سنجی پهنه های تراکمی کلانشهر شیراز به منظور تعریف الگوی ساخت مسکن پایدار 1396

دکتر محمد حسین پور

 

 

 

 

همایش و نشست ها 95-94

 

ردیف
عنوان فعالیت
مجری
۱
نشست تخصصی شهرسازی
انجمن علمی شهرسازی
۲
 نشست تخصصی شهرسازی با موضوع بررسی تجارب بازآفرینی شهری پایدارمحلات هدف شیراز
شرکت عمران و مسکن سازان فارس با همکاری دانشکده هنر و معماری
۳
نشست تخصصی شهرسازی با موضوع نورپردازی در شهر
انجمن علمی بخش شهرسازی