موقعیت های شغلی

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی و گرایش‌های آن بر اساس انتخاب زمینه‌های تخصصی خود می‌توانند در زمینه‌های کاری متفاوتی مشغول به کار شوند.

  1. تهیه طرح‌های توسعه شهری (بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس) از جمله طرح‌های ساختاری – راهبردی، طرح‌های جامع و تفصیلی و ...)
  2. تهیه طرح‌های آمایشی (طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدی ملی)
  3. تهیه طرح‌های منطقه‌ای (طرح مجموعه شهری، طرح توسعه و عمران ناحیه و ...)
  4. تهیه طرح‌های ریز مقیاس شهری (برنامه‌ریزی و طراحی شهرک‌ها و سایت‌های مسکونی، طراحی‌فضاهای عمومی از جمله خیابان، میدان، مکان‌یابی عناصر و کاربری های متفاوت شهری 
  5. مدیریت پروژه‌‌های شهری در قالب شرکت‌های مهندسین مشاور
  6. اشتغال به کار در ادارات دولتی مرتبط به امور شهری (وزارت راه و شهرسازی، دفاتر فنی استانداری، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، سازمان عمران و بهسازی شهری).
  7. احداث دفاتر فنی جهت تهیه طرح‌های تفکیک اراضی و پروژه‌های ریز مقیاس
  8. ارائه خدمات مشاوره ای به دست اندرکاران و مدیران امور شهری و منطقه‌ای.

علاوه بر موارد فوق فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند در زمینه انجام پروژه‌های پژوهشی نیز مشغول به کار شوند.