تاریخچه

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

از آغاز شهرسازی علمی و برنامه ریزی برای کنترل، هدایت و توسعه شهرها در جهان که متعاقب انتشار کتاب پاتریس گدس به نام "تطور شهرها" مطرح شد، اینک حدود یک قرن می گذرد. بعلاوه برنامه ریزی شهری شهرها در کشور ما - از اولین طرح های جامع و توسعه شهر- از چهل سالگی عبور می کند.

گستردگی حضور فارغ التحصیلان دوره کارشناسی از سال های آغازین دهه هشتاد و راه یابی آنان به سطوح کارشناسی ارشد و دکتری تشکل نهادها و انجمن های علمی شهرساز را گسترده تر ساخته است.

بخش شهرسازی دانشگاه شیراز به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا که بتواند در جهت رشد و تحول کشور باشند؛ در سال 1374 راه اندازی گردید.

 

سال 1374، راه اندازی بخش شهر سازی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای.
سال 1386 ، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شهرسازی.
سال 1388، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش برنامه ریزی شهری.
سال 1390، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش طراحی شهری.

 

 

افتخارها و فعالیتها:

 • تهیه و تدوین کتاب هویت شهرهای استان فارس،
 • طرح مطالعات آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد
 • طرح مطالعات آمایش استان فارس
 • بازنگری در برنامه پنجساله اول شهرداری شیراز
 • طرح بیست ساله جامع حمل و نقل استان فارس
 • GIS راههای اصلی، فرعی و روستایی استان فارس
 • طرح ایجاد شهرک های صنایع دستی استان فارس
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت عمران و بهسازی شیراز
 •  نظارت بر تهیه طرح استراتژی توسعه شهر شیراز (CDS)
 • طرح­GIS اداره راه و ترابری و طرح GIS  جهت شرکت ملی گاز،
 • طرح­ ایجاد بانک زمین در شیراز برای شهرداری شیراز،
 • طرح ساماندهی شهرک سعدی،