کارکنان

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

ردیف نام نام خانوادگی تحصیلات عنوان شغل (پست) وظایف تلفن
1

تارا

سالاری حمزه خانی

لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش شهرسازی

36131077

2

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر بخش شهرسازی

مسوول دفتر بخش شهرسازی

36131031