تماس با ما

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

  شماره تماس دورنگار
دفتر بخش شهرسازی 07136230453 07136242800

 

 

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، دفتر بخش شهرسازی