کارکنان

 

 

ردیف نام نام خانوادگی تحصیلات سمت وظایف تلفن داخلی

1

شهرام

عزیزی

فوق لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش معماری

1003

2

لیلا

سلمان

دیپلم

مسوول دفتر بخش معماری

مسوول دفتر بخش معماری

1016