آزمایشگاه ها

آزمایشگاه معماری دیجیتال  (Tech Lab)   

           http://archtechlab.ir/index.html      

   

  • آزمایشگاه انرژی نرم افزار

       این آزمایشگاه در سال 1398 به همت  جناب آقای دکترمحمد حسین  ذاکری ریاست وقت بخش معماری و مساعدت معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر زبرجد و همکاری تعدادی از اساتید بخش معماری راه اندازی شد. جامع ترین دستگاه دیتالاگر شرکت Testo با کلیه probe های مورد نیاز جهت اندازه گیری اطلاعات محیطی نظیر دما، رطوبت، روشنایی، صوت، جریان هوا و... برای آزمایشگاه خریداری شده و همچنین نسخه اصلی نرم افزارهایی نظیر Design Builder و Envimet و ... جهت استفاده اساتید و دانشجویان محترم در این آزمایشگاه قرار دارد.