گروه های پژوهشی

 

طرح های پژوهشی بخش معماری

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ

پژوهشگر

1

انجام خدمات مشاوره پروژه احیاء چاه مرتاضعلی

1381

دکتر مغاره، مرحوم مهندس بهبود، دکتر بذرگر، مهندس شریفی

2

طرح ساماندهی محدوده پیرامونی نارنجستان قوام

1381

دکتر شریف، دکتر پاکشیر، دکتر بذرگر

3

تدوین اولیه مجموعه معیارهای فنی ساختمان با قاب فلزی سبک

1382

دکتر محمدحسن فلاح

4

راهکارهایی جهت استفاده از سیستم ساختمانی قاب سبک فلزی

1385

دکتر محمدحسن فلاح

6

همکاری مشاوره ای عالی شهرک صنعتی

1388

دکتر محمدحسن فلاح

7

طرح جامع امامزاده سید حسین (ع) خفر

1388

دکتر محمد علی آبادی

8

طرح جامع امامزاده سید حسین (ع) جهرم

1388

دکتر محمد علی آبادی

9

طرح جامع امامزاده  سید اولیاء استهبان

1388

دکتر محمد علی آبادی

10

طرح جامع امامزاده ۱۲ تن (ع) خفر

1388

دکتر محمد علی آبادی

11

نظارت عالی ساختمان اداری آموزشی دانشگاه علم و صنعت

1389

دکتر محمدحسن فلاح

12

تهیه طرح جامع آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین

1391

دکتر محمد علی آبادی

13

بررسی راهکار تحقق کالبدی گردشگری روستایی پایدار در  روستای مارگون و ارائه ضوابط طراحی کالبدی آن

1391

دکتر محمد علی آبادی

14

طرح پدافند غیر عامل سه ایستگاه ولی عصر، زند و امام حسین خط  ۱ قطار شهری

1393

 دکتر علی آبادی، دکتر هاتف، دکتر ابوعلی، دکتر فرجاه ، دکتر بنان

15

پژوهش و طراحی ویژگی های فیزیکی عناصر فضایی مبلمان محیطی سه اثر تاریخی شیراز

1393 دکتر حمیدرضا شریف، دکتر محمد علی آبادی
16

تهیه اصول و مبانی هدایت، راهبری، بررسی و کنترل طراحی پدافند غیرعامل ایستگاه ها و تونل های خط ۲ قطار شهری شیراز به منظور مبانی ارائه شده در طراحی

1394

دکتر علی آبادی ،دکتر هاتف، دکتر ابوعلی، دکتر بنان

17 طراحی و مشاوره و نظارت برحین اجرا مجتمع مسکونی 1395

دکتر محمد علی آبادی