اعضای هیات علمی

علی سلطانی

علی سلطانی

علی سلطانی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا احمدیان بررسی روابط بین متغیرهای فضایی در یک پهنه شهری با استفاده از مدل GWR محدوده مورد مطالعه منطقه 7 شهرداری تهران کارشناسی ارشد 1388/11/26
رویا اطمینانی قصرالدشتی بررسی نقش تراکم شهری بر وابستگی شهروندان به اتومبیلنمونه موردی : سه ناحیه شهری شیراز کارشناسی ارشد 1387/09/13
روجا خسروی تعیین شاخص و مقایسه وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی- نمونه موردی: شهرک بهشتی، شهرک بهارستان- شهر شیراز کارشناسی ارشد 1385/08/26
طیبه سقاپور بررسی نقش توزیع و تنوع کاربری ها بر تولید سفرهای درون شهری« نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز» کارشناسی ارشد 1387/11/30
ژاله عباسی شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه پایدار در شهرهای میانی با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (نمونه موردی شهر سنندج) کارشناسی ارشد 1398/04/29
امید عبدالکریمی بررسی نقش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در الگوهای حمل و نقل درون شهری شیراز. کارشناسی ارشد 1390/12/24
فاطمه اقائی توانسنجی سکونتگاه های انسانی به منظور توسعه منطقه ای با استفاده از شاخص های مرکزیت شبکه (نمونه موردی: شهرهای استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/03/11
قاسم اکبری بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری ( پارک های شهری) ، مطالعه موردی : منطقه 5 شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
محبوبه علی پورفخرابادی امکان سنجی افزایش تراکم ساختمانی محدوده ایستگاههای مترو با استفاده از تکنیک مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی: خط 2 مترو شیراز ) کارشناسی ارشد 1395/12/21
الناز امینی بررسی تطبیقی شاخص های شهر شاد در نواحی شهری، نمونه موردی شهر دوگنبدان کارشناسی ارشد 1398/06/31
نگین عموزیدی بررسی جذب سفر کاربری های تجاری،مطالعه موردی سه ناحیه ترافیکی در شیراز(درونی-میانی-بیرونی) کارشناسی ارشد 1392/11/26
لیلا عرب سلغار بررسی سطح سرویس اتوبوسرانی در شهر شیراز نمونه موردی: منطقه 6 شیراز کارشناسی ارشد 1388/03/01
نگار آرامجو امکان سنجی تغییر کاربری زمین پیرامون ایستگاه های مترو با هدف تامین بخشی از هزینه های بهره برداری(مطالعه موردی: ایستگاه های 1تا 9 خط 1 قطار شهری شیراز) کارشناسی ارشد 1395/06/31
سجاد عسکری تحلیل مکانی-زمانی رخ داد سوانح ترافیکی با تاکید بر نقش مؤلفه های کالبدی شهر؛ نمونه مطالعاتی: کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/03
سینا عطایی تحلیل سیستمی عوامل موثر بر تغییرنقش عملکردی مناطق شهری (نمونه موردی: منطقه 11و12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد 1391/09/29
سحر آژنده مدیریت یکپارچه خدمات شهری و راهکارهای اجرایی کردن آن در ایران(کلانشهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد باغی بررسی عوامل کالبدی موثر در تشکیل و تشدید جزایر حرارتی ، مطالعه تطبیقی ، بافت های شهری شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/11
لیلا بلوچ زهی تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری شهرهای مرزی با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری، نمونه موردی شهر سراوان کارشناسی ارشد 1398/04/30
بنت الهدی بیژنی ارزیابی شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS و GIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کارشناسی ارشد 1390/11/09
محمد دشت بالی تحلیل شیوه های جا به جایی سالمندان و تاثیر پذیری آن ها از محیط کالبدی در شهر های متوسط (نمونه موردی :شهر مرودشت) کارشناسی ارشد 1401/06/30
کیمیا دستغیبی فرد تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری امداد و نجات با رویکرد مدیریت بحران؛ نمونه موردی :شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/01
علیرضا دهقانی برآورد تامین فضای پارکینگ طبقاتی و مکانیابی سایتهای مناسب با استفاده از تکنیکهای چند معیاره(MCDM) ، (نمونه موردی : بخش مرکزی شیراز) کارشناسی ارشد 1392/06/30
ایدا درنیانی تحلیل تطبیقی رضایت مندی شهروندان از حمل و نقل پاراترانزیت (شبه عمومی) در دوره پیش از کووید19 و حین کووید19، مطالعه موردی: کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
مریم عبادی نوروزانی بازطراحی خیابان شهری با رویکرد خنک سازی بر اساس تحلیل آسایش حرارتی عابرین پیاده (نمونه موردی : خیابان لطفعلی خان زند شیراز ، حدفاصل چهارراه پارامونت تا چهارراه مشیر) کارشناسی ارشد 1400/06/31
علی اقر ساختار شناسی شهرهای باستانی ایران با استفاده از سیستم فتوگرامتری برد کوتاه (پهپاد) – نمونه موردی شهرگور فیروزآباد کارشناسی ارشد 1400/11/15
یوسف اسمعیلی ایوکی مناسب سازی خطوط و ایستگاه های اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)، نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/06/30
امید اعتمادمفرد تحلیل اثرات پیاده‌روی بر سطح سلامت ساکنان (نمونه موردی:سه محله لب آب، قاآنی و گلدشت در شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/30
سیدمجتبی فخراحمد بررسی رابطه میان فرم شهر و پایداری اجتماعی در مقیاس بلوک شهری در محلات شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/05/31
محمدجعفر فلامک فرد بازشناسی فضاهای عمومی براساس شاخص های مکان سوم (نمونه موردی خیابان های ستارخان ومعالی آباد شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
جواد فارسی تحلیل توزیع فضایی عملکردی فروشگاه های زنجیره ای در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
سارا فاضلی تحلیل اثرات همجواری با خدمات محله ای بر میزان پیاده روی ساکنین، نمونه موردی: محله گلدشت شیراز کارشناسی ارشد 1393/11/20
نرجس فروزان بررسی پایداری الگوی مسکن با تاکید بر میزان مصرف انرژی نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/15
زهرا قادری ارزیابی سایت ها و فضاهای گردشگری شهری از منظر حضور و فعالیت زنان ( نمونه موردی: مجموعه زندیه شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
ایوب قادری سنجش میزان پراکنده رویی شهری و عوامل موثر بر آن، نمونه موردی : شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/10
بنیامین قنبری نژاد بررسی اثرات آرام سازی ترافیک بر تمایل ساکنین به پیاده روی (مطالعه موردی: گلدشت معالی آباد شیراز) کارشناسی ارشد
نسیم قاسمی قریه عالی تحلیل عوامل موثر بر جذب سفر شهروندان به بوستان های شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شیراز) کارشناسی ارشد 1396/11/05
محمدرضا قاسمی تاثیر کاربری ها و تراکم های شهری بر وقوع سوانح ترافیکی و تحلیل توزیع فضایی آنها ( نمونه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1392/06/30
نیلوفر گل کلام بازطراحی پارک جنگلی چیتگر با رویکرد مدیریت بحران کارشناسی ارشد 1395/03/12
زهرا گل پیچ زاده تحلیل آسیب پذیری شبکه های شریان جاده ای برون شهری در برابر ریسک وقوع زلزله نمونه مورد مطالعه: استان فارس کارشناسی ارشد 1400/11/15
غزل حسن شاهی تعیین و طراحی مسیرهای گردشگری پیاده (نمونه موردی: بافت گردشگری-میراثی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
سیده رابعه حسینی حقیقی کاربست رهیافت برندسازی مکان در معاصرسازی و بهبود تصویر ذهنی ساکنان از محله خود (نمونه موردی، محله تاریخی درب شاهزاده - شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
سیدحسین حسینی ارزیابی تاثیر محیط مصنوع بر پتانسیل تحرک فیزیکی در شهر ها مطالعه موردی سه محدوده شهری در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
یاسین حسین پور باززنده سازی بخش مرکزی و تاریخی شهر با رویکرد سرزندگی اقتصادی، نمونه موردی: بخش مرکزی شهر بستک کارشناسی ارشد 1399/06/31
عاطفه جعفری تدوین راهنمای طراحی فضای پیرامونی ایستگاه های مترو با رویکرد پیاده مداری (نمونه موردی ایستگاه جانبازان) کارشناسی ارشد 1400/10/05
راضیه جهادی سروستانی تبیین عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری مسافران برای استفاده از قطار شهری در شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/30
مسعود جوادپور تحلیل اثرات فرم شهری بر الگوی سفر و تحرک فیزیکی دانش¬آموزان ابتدایی (نمونه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/30
نیوشا جوانمردی ارزیابی مکان‌گزینی پایانه‌های جابه‌جایی مسافر بین‌شهری بر اساس چالش‌های زیست‌محیطی در شهر شیراز نمونه موردی: پایانه کاراندیش کارشناسی ارشد 1401/11/08
سالار جدیری ارائه چارچوب طراحی فضای شهری عمومی در شهرهای هوشمند با تاکید برفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نمونه موردی: خیابان عفیف آباد شیراز کارشناسی ارشد 1395/11/18
لیلا کرمی مناسب سازی فضاهای عمومی شهری جهت حضور سالمندان. نمونه مطالعاتی: پارک های عمومی منتخب در مناطق مختلف شهر کارشناسی ارشد 1394/12/16
حامد کریمی الیزیی تدوین چارچوب طراحی محله‌ شهری تاب¬آور در برابر بحران‌های همه¬گیری (نمونه موردی محله ستارخان تهران) کارشناسی ارشد 1401/11/15
داود کریم زاده مدلسازی فضای - زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد 1390/11/09
مهسا خزاعی بررسی تاثیر مولفه های محیط کالبدی بر میزان تمایل به پیاده روی در میان سالمندان، نمونه مطالعاتی:شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/10/14
بهاره خداپرست رهیافت انسان محور در طراحی خیابان¬های شهری (نمونه موردی: خیابان سمیه شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1388/06/31
نرجس خرسند تعیین شاخص¬ها و اندازه¬گیری پراکنده¬رویی شهری کلانشهر شیراز با تاکید بر ملاحظات کالبدی کارشناسی ارشد 1389/06/31
حمیدرضا خسروی ارزیابی بافت کالبدی پیرامون ایستگاه‌های قطار شهری با رویکرد توسعه حمل و نقل عمومی محور، نمونه موردی: ایستگاه های منتخب خط یک قطار شهری مشهد کارشناسی ارشد 1397/11/08
یلدا کیان مهر تحلیل الگوی سفر گردشگران خارجی با تاکید بر نقش عوامل کالبدی ،نمونه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/04/02
سودابه محمودی طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی: خیابان حضرتی در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
دنیا محمودی نقش کیفیت محیط مسکونی در سلامت روان ساکنان(مطالعه موردی: سه مجموعه مسکونی در کلانشهر شیراز) کارشناسی ارشد 1395/11/16
سیده هانیه ملک پور تحلیل و پیش بینی رشد شهر با استفاده از مدل SLEUTH (نمونه موردی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/12/19
سیده ندا میرمطهری بررسی راهکارهای عملی تبدیل یک خیابان شهری به پیاده راه با رویکرد سرزندگی اجتماعی نمونه موردی: خیابان حافظ شیراز کارشناسی ارشد
مریم محمدی مکان گزینی بنادر خشک در پهنه استان فارس کارشناسی ارشد 1400/06/31
پریسا مشک سار ارزیابی آسیب¬پذیری کالبدی بافت¬های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
فریده موسوی بررسی جایگاه شهر کازرون به عنوان شهر میانی در سیستم شبکه شهری استان فارس کارشناسی ارشد 1399/06/31
لاله مظفری تحلیل اثرات کیفیت و همجواری فضاهای سبز شهری بر تمایل شهروندان به پیاده روی ( نمونه موردی: پارک های منتخب در شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/11/15
سمانه مزینی مقایسه تطبیقی محله¬های شهری شیراز از نظر عوامل کالبدی موثر بر پتانسیل وقوع جرم و احساس امنیت و ارائه راهکارهای طراحی کارشناسی ارشد 1388/11/03
حامد نقیب زاده ارزیابی آثار و بازتاب های تقاطع های غیر همسطح اجراشده- شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/16
محمدجواد نجفی باز تعریف کمربند سبز شهری به عنوان مرز رشد شهری شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
پیمان نجفی تدوین مدل پارامتریک سنجش کیفیت سرزندگی فضاهای همگانی و ارائه راهنمای طراحی شهری (مورد پژوهی: دروازه اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/06/22
مریم نظری کتولی تحلیل پیامدهای کالبدی- محیطی گسترش فیزیکی شهرهای ساحلی با رویکرد مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی(ICZM) نمونه موردی بابلسر کارشناسی ارشد 1392/11/29
حسین نعمتی ارزیابی مکان‌گزینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موجود در سطح کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
فرزانه نورابادی احیا ساختار بافت تاریخی شهر از طریق ارتقا کیفیت فضای شهری(نمونه موردی :بافت تاریخی گرگان). کارشناسی ارشد 1393/06/31
سهند امیدی خالکی ارائه راهنمای طراحی محورهای تاریخی با رویکرد برندسازی مکانی به منظور ارتقاء گردشگری(نمونه موردی:بازار رشت) کارشناسی ارشد 1399/11/30
نیلوفر پناهی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار:نمونه موردی شبکه معابر منطقه 6 شهرداری شیراز،( حدفاصل شهرک گلستان و پل معالی آباد) کارشناسی ارشد 1392/11/19
فاطمه پرهیزگار امکان‌سنجی به‌کارگیری رویکرد شهر اسفنجی در منطقه کلان‌شهری، نمونه موردی: شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا پاستون ارزیابی میزان آسیب پذیری کالبدی شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/28
سیدمحمدصادق پوریزدان پرست بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از تکنیکهای آمار فضایی (نمونه موردی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/12/16
رضا پوراکرمی خلجان سنجش جدایی گزینی فضایی - اجتماعی، مطالعه موردی کلان شهر تبریز کارشناسی ارشد 1400/10/21
محمد رحیمی بررسی عوامل موثردر نابسامانی (کالبدی- فضایی) محورهای ورودی شهر (نمونه موردی: شهر سنندج) کارشناسی ارشد 1392/06/28
علی رامیار تخصیص بهینه کاربری زمین شهری با مدل برنامه ریزی خطی، نمونه موردی: پهنه شمالی شهر کارزون کارشناسی ارشد 1399/06/31
شیرکو رنجبری بررسی نقش طبیعت گردی در تحولات کالبدی-فضایی شهرها: نمونه موردی شهر مریوان کارشناسی ارشد 1394/12/14
فرشته رضائی بررسی رابطه میان ویژگی های کالبدی محلات مسکونی و سطح سلامت‌روان ساکنین (مطالعه موردی سه محله در شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1398/03/13
زهره روستایی بررسی و تحلیل اثرات سیاست های ملی محلی بر رشد پراکنده شهری ( مطالعه موردی : کلانشهر شیراز ) کارشناسی ارشد
ایمان صاحبدادی طراحی سیستم حرکتی در شهر به منظور حضور سالمندان در فضاهای شهری نمونه موردی:خیابان کوهسنگی مشهد0 کارشناسی ارشد 1392/12/20
راضیه صحرایی زاده بررسی نقش فعالیت های پیرامون شبکه اتوبوسرانی در جذب سفر با اتوبوس در محدوده ترافیکی شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/24
محدثه سالاری ارزیابی ارتباط توزیع فضایی محورهای بزرگراهی با تغییرات فضایی- زمانی پوشش زمین (نمونه موردی: محورهای ورودی کلان شهر مشهد) کارشناسی ارشد 1400/11/15
محمد صداقت فرد تحلیل اثرات ویژگی های کالبدی و الگوی تکوین از منظر احساس امنیت شهروندان (مقایسه تطبیقی مناطق 5 و 10 شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/20
نسیم شمس آبادی تحلیل و شبیه سازی رابطه محیط و رفتاردر فضاهای شهری -نمونه موردی :میدان احمدی شیراز(شاهچراغ(ع)) کارشناسی ارشد 1391/06/21
علیرضا شمس اسفندابادی ارائه مدل تحلیلی با رویکرد عامل-مبنا(ABM) جهت پیش بینی و تصمیم سازی کاربری زمینهای شهری-نمونه موردی ناحیه3منطقه5شهرداری تهران کارشناسی ارشد 1390/06/30
سمانه شریعتی بررسی اثرات کالبدی-فضایی ناشی از راه اندازی سیستم متروی تهران کارشناسی ارشد 1391/12/12
محمدمهدی شریفی نیا تحلیل رابطه فرم عملکردی و تعاملات اجتماعی (نمونه مطالعاتی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/10/01
منصوره سلیمانی تدوین چارچوب طراحی شهری گذرهای زیر سطحی عابر پیاده با تاکید بر ارتقاء سرزندگی (مطالعه موردی : بخش مرکزی شیراز (محور میدان نمازی- میدان شهرداری) کارشناسی ارشد 1400/09/20
غزاله تنوری بررسی نقش کیفیت محیطی(ادراکی) بر همبستگی اجتماعی ساکنان«مطالعه موردی دو محله در سطح شیراز» کارشناسی ارشد 1393/11/10
ارمان توکلی تاثیر شبکه های جاده ای بر توسعه و مکان گزینی واحدهای صنعتی استان فارس کارشناسی ارشد 1400/06/31
امیر یدالله پور بازتعریف اصول و معیارهای پیاده‎مداری با تأکید بر پاسخدهی بافت‎های شهری – نمونه‎ی موردی: سه بافت شهری در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
محسن یوسفی بررسی تأثیر محیط کالبدی بر میزان تمایل استفاده از دوچرخه در انجام سفرهای شهری (نمونه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/09/20
مهسا ضمیری الگوی سفر دانش آموزان ابتدایی و تعیین عوامل موثر به کمک GIS کارشناسی ارشد 1388/06/18
محمدجواد زمزمی ستوده طراحی احیائی ریخت‌شناسیک شهری؛ با تأکید بر "تنظیم اقلیم" (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر لار) کارشناسی ارشد 1398/06/31
سیدمحمدجواد زندوی امکان سنجی اجرای سیاست آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی– نمونه موردی بخشی از بافت مسکونی شهر جدید لار کارشناسی ارشد 1396/11/02
پریسا زارع کاربست ابزار سنجش قابلیت پیاده مداری در باز طراحی خیابان های شهری؛ نمونه موردی : محدوده پیرامونی باغ ارم شیراز کارشناسی ارشد 1395/10/18
آرمان خواجه برج سفیدی شبیه سازی گسترش شهریبا استفاده از روش اتوماتای سلولی- نمونه موردی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1387/11/30
سعید اکبریان بیرم اباد ارزیابی کاربرد الگو های مشارکتی در احیاء گونه های بافت های فرسوده کلان شهر مشهد کارشناسی ارشد 1388/07/29
ابوالفضل باداهنگ بررسی و تحلیل تاُثیر نوع تفکیک زمین بر سیما و منظر شهری در بافت های دارای تیپومورفولوژی متفاوت در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/30
فضل الله پژواک دستگرد روشهای عرضة زمین شهری و تاثیرات آن بر توسعة شهرینمونه موردی: شهر یاسوج کارشناسی ارشد 1386/09/21
محمود رضایی کوچی بررسی فرایند اداری تفکیک در شهر شیراز و ارایه الگوی بهینه کارشناسی ارشد 1387/03/22
برهان عبدی بررسی علل عدم تحقق طرح‌های ساماندهی محلات حاشیه‌نشین و ارائه راهکارهای اجرایی (نمونهموردی: محله جعفرآباد کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1387/11/01
الهه احمدی بررسی تأثیر مؤلفه های فرم شهر در ارتقای سلامت عمومی ساکنین در سطح محلات شهری؛ بررسی تطبیقی چهار محله از کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/12/13
سید علی اسدی نیا طراحی قلمرو فیلم‌پیمایی شهری در بازآفرینی پهنه‌های فرهنگی-تاریخی (مطالعه موردی: محله ساغری سازان شهر رشت) کارشناسی ارشد 1402/12/15
محمد اسدی نیک سنجش کیفیت باغ‌های خانواده و نقش آن در گذران اوقات فراغت شهروندان، مطالعه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهدی عزیزی بررسی تمایل به مشارکت مردمی در توسعه شهرهای کوچک نمونه موردی : استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1387/08/08
هدی بختیاری رزق اباد ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله های شهری بر اساس اصول نوشهرسازی (نمونه موردی شهر کاشمر) کارشناسی ارشد 1391/12/12
آرزو برومندراد بررسی و ارزیابی تاثیر حریم تاسیسات شهری بر نوع کاربری زمین بر مبنای مدیریت ریسک نمونه موردی: شهر صدرا کارشناسی ارشد 1396/06/20
وجیهه دلیری بررسی ارتباط فرم شهر و الگوی سفر در سطح محلات شهری، نمونه موردی چهار محله در شهر مشهد کارشناسی ارشد 1393/11/11
مریم عرفان ساماندهی بافت قدیم شهر بندرعباس با تکیه بر اصول پیاده مداری در ترکیب با نوار ساحلی (محدوده ی مورد مطالعه: محله ی سورو) کارشناسی ارشد 1392/12/14
منیرالسادات فاخری تحلیل عوامل موثر بر رشد فیزیکی کلان شهر شیراز با رویکرد آینده نگاری کارشناسی ارشد 1396/12/20
فردوس فلاحی کاربست اصول و مفاهیم توسعه هوشمند به منظور ارتقاء کیفیت¬های کالبدی – کارکردی محیط شهری (نمونه موردی: شهر مرودشت) کارشناسی ارشد 1390/11/12
نجمه فرخنده نوروزانی ارزیابی تاثیرات اجتماعی ابرپروژه های شهری، نمونه موردی: پروژه بین الحرمین کارشناسی ارشد 1394/12/01
احمد فاضلی پرور بررسی وضعیت ایستگاه های قطار شهری از منظر اصول پدافند غیر عامل نمونه موردی ؛ فاز 1 خط 1 قطار شهری شیراز کارشناسی ارشد 1393/07/30
بهناز فضلی بررسی شیوه های پیاده سازی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در ساماندهی نظام حرکتی هسته مرکزی شهر شیراز. کارشناسی ارشد 1391/12/12
شکیلا فیجانی بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر افزایش انگیزه مهاجرت معکوس از کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/06/31
شهرزاد فیروزه امکان سنجی کاربست مفهوم شهر فراگیر در محورهای اصلی شهری، نمونه موردی :خیابان 17 شهریور شهر بجنورد کارشناسی ارشد 1399/11/16
فایزه غفاری موفق تدوین راهنمای طراحی شهری جهت تقویت ساخت اصلی شهر (نمونه موردی: مجموعه ابراهیم خان شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1394/12/15
پردیس قهرمانی طراحی دهکده شهری خلاق با رویکرد هنر عمومی(نمونه موردی:محله پشت مله شیراز) کارشناسی ارشد 1395/12/02
محمد قضائی تبیین جدایی گزینی شهری و سنجش رابطه آن با محنت زدگی شهری در مناطق 10 و 11 شهرداری مشهد کارشناسی ارشد 1393/04/31
سارا گداز طراحی شهری به منظور خلق مکان با تاکید بر بهبود آسایش حرارتی استفاده کنندگان از فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان آزادی، شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی حاجی زاده بیگدلی واکاوی ساختار فضایی شهر کازرون و ارائه الگوی توسعه متوازن شهری کارشناسی ارشد 1394/11/21
سمیه حکیمی بازتعریف محله های پایدار شهری با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
فرزاد هرندی زاده بررسی و تحلیل شاخص های کیفیت محیط مسکونی با رویکرد شهر سالم ، نمونه موردی: شهر یاسوج کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه هاشمی دزکی تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار مناطق آزاد با رویکرد آینده نگاری ، نمونه موردی: منطقه آزاد ارس کارشناسی ارشد 1398/06/27
کوثر حسن زاده بازطراحی قرارگاه‌های رفتاری سلامت‌محور با تاکید بر ارتقاء فعالیت فیزیکی بانوان (نمونه موردی پیاده راه سلامت شیراز) کارشناسی ارشد 1400/09/08
شعله حیدری تدوین چارچوب طراحی شهری منظر خیابان به منظور افزایش تمایل به حضور عابر‌پیاده؛ نمونه موردی: خیابان های ارم، ملاصدرا، عفیف‌آباد و معالی‌آباد شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
عبداله حسینی بررسی اثرات کالبدی احداث پروژه های مسکن مهر در شهرهای استان فارس(نمونه موردی ؛ فیروزآباد، نورآباد، استهبان) کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمد حسین حسینی تعیین روش مناسب برنامه‌ریزی تراکم ساختمانی در بافت‌های ساخته شده شهری (نمونه موردی محلات گلدشت معالی آباد، ولی عصر قصر الدشت شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
اسماعیل جهانشاهی امجزی بررسی و تحلیل نقش و اثرات ضوابط و مقررات شهرسازی در حفظ و تحکیم هویت تاریخی شهرها (مطالعه موردی بافت کهن شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1397/06/31
سعید جغتائی تحلیل کارکرد شهری مبتنی بر فعالیت های خاص (تولید و توزیع خشکبار) و نقش آن در برندسازی شهری، نمونه موردی: شهر فاروج در استان خراسان شمالی کارشناسی ارشد 1401/11/15
مهسا جمعه طرقبه تحلیل عوامل موثر بر تقویت نقش دروازهای کانونی مرزی در ارتقا ساختار فضایی منطقه (نمونه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سرخس) کارشناسی ارشد 1402/06/26
زینب کرامتی تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان های شهری نمونه موردی : شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/23
محبوبه کرامتی ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی بازارچه های میوه و تره بار (مطالعه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
لیلا خادمی شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری و تدوین سناریوهای آن با رویکرد آینده نگری، نمونه موردی: شهرستان خرم‌آباد کارشناسی ارشد 1400/06/31
پریسا خواجه زاده طراحی میدان مرکزی محله با هدف تقویت تعاملات اجتماعی با رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محله جهان آرا، شیراز) کارشناسی ارشد 1395/10/13
مجتبی ملکیان بهآبادی بررسی روشهای تأمین زمین برای شهرداریها جهت تحقق طرحهای توسعه شهری کارشناسی ارشد 1391/07/12
سعید معصومی برنامه ریزی برای توسعه آتی و احیاء مجموعه آثار تاریخی _ طبیعی کوه های شاه غیب شیراز در راستای گردشگری شهری کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا مختاری رکن ابادی بررسی ارتباط بین کاربری زمین و رفتار سفر در محلات شهری، نمونه موردی: محلات دنا و خاکشناسی در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی در تکوین محلات زیست پذیر با رویکرد سرزندگی اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/30
همایون نظری علی اباد تحلیل تغییرات زمانی _مکانی کاربری زمین در اطراف کلان شهر شیراز با تأکید بر شکل‌گیری خانه‌های دوم کارشناسی ارشد 1402/12/02
نازافرین نگهداری بررسی و تحلیل تغییرات عملکردی و ریخت شناسی در ساختار فضایی منطقه کلانشهری شیراز (1380-1395) کارشناسی ارشد 1399/11/08
شهاب نخودی امکانسنجی کاربرد رویکرد تعدیل و تنظیم مجدد زمین در بازسازی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی:ناحیه جوادیه تهران) کارشناسی ارشد 1390/06/30
پگاه امیدی الیگر طراحی دهکده استراحتگاهی، تفریحی، بین راهی با رویکرد هویت بومی، نمونه مورد مطالعه: آزاد راه اندیمشک- پل زال کارشناسی ارشد 1395/04/21
مرتضی امیدواراصل مکان یابی فضاهای انعطاف پذیر به منظور افزایش تاب آوری شهری در برابر سوانح طبیعی، نمونه موردی : بخش مرکزی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
محمد پارساقلعه خلیلی امکان سنجی ایجاد مسیر تراموا در بافت مرکزی شهر شیراز با تاکید بر تقویت ساختار اصلی و توسعه‌ی گردشگری کارشناسی ارشد 1400/06/30
امیدعلی رمضانپورعلی اباد ارزیابی حین اجرای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری، نمونه موردی: محله سادات شهر دوگنبدان کارشناسی ارشد 1392/06/30
سید حسین رضازاده تاثیر پلهای هوایی عابر پیاده در سیما و منظر شهری (نمونه موردی : شمال غرب شیراز) کارشناسی ارشد 1396/04/14
مریم روستا سنجش میزان تاب آوری کالبدی مناطق شهری در برابر زلزله. نمونه موردی: منطقه 1 شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمد حسین رستمی شناخت و تحلیل ساخت اصلی شهر به منظور تدوین راهنمای تقویت و ساماندهی آن (مطالعه موردی: شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1397/06/19
حسین سمیع انارکولی کاربست اصول ضوابط فُرم‌بنیاد در مدلسازی پارامتریک محلات شهری؛ نمونه موردی بخشی از محله گلسار رشت کارشناسی ارشد 1399/02/23
غلامرضا شهریاری ارزیابی کالبدی قلمرو همگانی شهر به لحاظ وقوع جرم و احساس امنییت کارشناسی ارشد 1392/12/07
فاطمه شمس بازطراحی جداره های فعال با تاکید بر ادراک منظر خیابانی مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، خیابان خیام کارشناسی ارشد 1396/06/22
معصومه شیخ ها امکانسنجی اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه اراضی درچگونگی افزایش تحقق پذیری کاربریهای عمومی پیش بینی شده طرح توسعه شهری رفسنجان کارشناسی ارشد 1390/07/06
فاطمه سلطانی نژاد تبیین نقش فعالیت های معدنی در تکوین ساختار فضایی استان کرمان کارشناسی ارشد 1401/04/12
سیدامید طالبی ازاد امکان سنجی و بکارگیری رویکرد شهرسازی جدید در توسعه مجدد بافت های فرسوده میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/08
مجید تلخاب بررسی سیاست ها و اقدامات کنترلی کاهش اثرات زیست محیطی صنایع بر بافت مسکونی پیرامون خوشه های صنعتی شهر اراک کارشناسی ارشد 1394/06/14
یونس تواناراد آینده نگری بافت فرسوده محله جیحون شهر تهران با استفاده از چارچوب نظری شهریت کارشناسی ارشد 1392/11/28
نازنین وجدانی درستکار سنجش و مقایسه کیفیت محیط سکونت در بافت های قدیمی و جدید شهری (نمونه موردی:شهر مشهد) کارشناسی ارشد 1391/12/13
طاهره وثوقی بازآفرینی ساختار فضایی مرکز تاریخی شهر ساری با رویکرد آفرینش مکان نمونه موردی (گذر امامزاده یحیی تا مسجد جامع) کارشناسی ارشد 1401/11/12
حمیدرضا وثوقی بازتعریف استخوانبندی اصلی شهر با تأکید بر نقش فضاهای باز و سبز شهری موثر در تفریح و تفرج شهروندان-نمونه مورد پژوهی؛ شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/06/21
شهدیه زارعیان جهرمی نقش تلفیق فضای سبز و محیط مصنوع در تعاملات اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ، نمونه موردی : شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/19
فرشته السادات عبدشریفی نژاد جرایم قابل گذشت در قانون 1392 کارشناسی ارشد 1393/10/19
صدیقه علی پناه بررسی آسیب شناسی تایپ فیس های فارسی برگرفته از خط نسخ کارشناسی ارشد 1394/12/13
الهام امان زادگان بررسی تاثیر الگوی مسکن (تک خانواری، آپارتمانی، مجتمع مسکونی) برکیفیت زندگی شهری(نمونه موردی کوی پزشکان معالی آباد در شیراز) کارشناسی ارشد 1393/10/03
ریحانه امیرآبادی زاده بازاریابی سبز و نقش آن در توسعه پایدار صنایع دستی ایران مطالعه موردی بازاریابی فرش دستباف ایران و بهینه سازی آن با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد 1395/05/03
عباس چراغی جایگاه مصادره در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد 1390/06/16
محمد درودی تحلیل عوامل اقتصادی-فضایی مؤثر بر گسترش منطقه کلانشهری با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ، نمونه موردی کلانشهر مشهد کارشناسی ارشد 1399/02/25
نیره دیاریان تدوین راهبرد بازآفرینی شهری با تأکید بر مفهوم محل? فرهنگی؛ نمونه موردی بافت درونی شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/12/14
سعید قائدی ضابطه و نحوه حصول علم قاضی در امور کیفری کارشناسی ارشد 1390/06/16
مهرنوش قریب پور بررسی تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه داوری (با تاکید بر داستان سهراب) کارشناسی ارشد 1394/09/15
بهاره هاشمی بررسی نقش و اثر دفاتر تسهیلگری بر فرآیند نوسازی و بهسازی محلات شهری (نمونه موردی دفتر تسهیلگری محله قاآنی در شهر شیراز ) کارشناسی ارشد 1394/11/28
مریم حیدری هراتمه تدوین چارچوب طراحی شهری به منظور ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی ناکارآمد؛ نمونه موردی محله جویباره اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/31
بهروز همایونفر تدوین ضوابط ساماندهی نظام فعالیت ها در حریم کلان شهر ها با تاکید بر توسعه پایدار(مورد پژوهی محور مشهد - چناران) کارشناسی ارشد 1390/12/22
سیدمحمدرضا حسینی مطلق ارزیابی اثرات اجتماعی پراکنده رویی شهری (نمونه موردی شهر یزد) کارشناسی ارشد 1391/10/16
رومینا حسینی نژاد بررسی تطبیقی میزان تاب آوری در بین بافت های جدید و قدیم شهری در برابر زلزله ، مورد پژوهی محلات تخته فولاد و هزارجریب اصفهان کارشناسی ارشد 1399/11/30
حسن جعفری طراحی مدرسه ابتدایی در شیراز با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد 1394/12/18
سهراب کاوه طراحی مرکز آموزش علوم و فنون هوایی کارشناسی ارشد 1394/12/18
هانیه خضرایی تعیین تابع کاهشی فاصله در دسترسی پیاده به ایستگاه های اتوبوس،نمونه موردی ایستگاه امام علی (ع) شهرک گلستان شیراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
سمیه خداویسی بررسی اثر بخشی سیاست های تامین مسکن بر اقشار کم درآمد در ایران ( مقایسه تطبیقی برنامه های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب) کارشناسی ارشد 1393/11/23
محمدعلی خورسندنیا سنجش پایداری محله های شهری شهر داراب ( نمونه موردی محله تاج آباد و شهرک امام حسن) کارشناسی ارشد 1392/07/09
ساناز مهرزاده سنجش میزان زیست پذیری پروژه های مسکن مهر؛ نمونه موردی شهر جدید صدرا کارشناسی ارشد 1398/06/31
احسان میرجلیلی بررسی نقش امنیت تصرف زمین با افزایش انگیزه مشارکت ساکنین در ساماندهی کالبدی – فضایی سکونتگاه های غیر رسمی - نمونه موردی محله حسن آباد یزد کارشناسی ارشد 1393/12/03
شهرام میرزایی بررسی و تحلیل بازتابهای اجتماعی اقتصادی طرح توسعه و احیاء حرم مطهر شاهچراغ(ع)بر بافت پیرامون. کارشناسی ارشد 1391/07/08
وجیهه معینی بررسی تطبیقی هویت ملی و اسلامی در نشانِ بانک هـای کشورهای اسلامیِ منطق? خاورمیانه با رویکرد نشانه شناسی کارشناسی ارشد 1394/12/02
سید مهدی موسوی ارزیابی کالبدی فضایی پروژه های مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر، نمونه موردی شهر های بالای 25 هزار نفر استان بوشهر کارشناسی ارشد 1395/05/19
مهدی مولایی ارانی تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری - نمونه موردی شهر آران و بیدگل کارشناسی ارشد 1393/12/19
فاطمه نصرازادانی باز طراحی و ارتقای کیفیت محیطی محله های شهری با رویکرد محله سبز (نمونه موردی محله کارلادان اصفهان) کارشناسی ارشد 1393/12/19
محمد پرهیزگار طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد تاب آوری در منابع آبی در شهر اوز کارشناسی ارشد 1399/11/27
ارمین پیاب بازتـعریف فرم شهری در راستای ارتـقاء پـایـداری اجـتماعی ( مطالعه موردی محله 86 هکتاری شهر صدرا) کارشناسی ارشد 1397/11/30
رامناز رییسی فرد بررسی رفتار غیرکلامی دانشجویان با استفاده از البسه و تزیینات الحاقی هنری (محصولات مد) مطالعه تطبیقی دانشجویان دانشکده هنر و دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/12/12
علی رحیمی ارزیابی فضاهای شهری دوستدار کودک و نقش آن در احیاء بافت قدیم شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
لیلی رحمانی بررسی نقوش وخطوط سنگ قبرهای قدیمی قبرستان قصردشت شیراز کارشناسی ارشد 1394/12/13
طاهره رحمانی توسعه گردشگری شهر شیراز با محوریت میراث فرهنگی-ادبی در چارچوب نظریه شهر خلاق، نمونه مطالعاتی محور حدفاصل آرامگاه سعدی تا حافظیه کارشناسی ارشد 1395/12/02
مهشید رضائی ارائه راهنمای طراحی محلات مسکونی شهری با تاکید بر ارتقاء حس تعلق ساکنین کارشناسی ارشد 1394/09/28
نوشین صدیقی تجزیه و تحلیل زیباشناختی فضاهای شهری در جهت ارائه راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت بصری آنها (نمونه موردی پنج فلکه ( میدان ) اصلی شهر شیراز ) کارشناسی ارشد 1394/12/19
شیلا شبستریان حداکثرسازی تأثیر در شبکه های اجتماعی یک مدل پیشنهادی با هدف بهبود تجارت کارشناسی ارشد 1393/10/13
مهیار شریعتمداری بررسی سیر تحول و عوامل موثر بر استخوان بندی شهر گرگان کارشناسی ارشد 1393/06/25
طناز تبریزی تدوین ضوابط طراحی در جهت ارتقا کیفیت منظر شهری با استفاده از برش عرضی شهر و اصول کدهای فرم بنیاد نمونه موردی محدوده خیابان وصال شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/24
مریم تحسیری آینده نگاری کارکرد شهرهای کوچک در سیستم شهری منطقه کلانشهری شیراز تا افق 1410 کارشناسی ارشد
زهرا طوبائی سبک‌شناسی نقش‌مایه‌های گیاهی در تزئینات معماری مسجد جامع یزد کارشناسی ارشد 1394/11/26
مارال زمانی راد تدوین چارچوب نهادی ارتقاء صنعت گردشگری از منظر حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1394/12/15
محمدرضا زارع بررسی تطبیقی تاثیرات ادراک شده از گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در جوامع میزبان ( نمونه موردی شهر مرودشت و روستاهای شهرک ولیعصر و کناره) کارشناسی ارشد 1395/11/20
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی کاربری زمین 220347231 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/25 (1030 - 1200) ترم اول 1400
برنامه ریزی کاربری زمین 220344521 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/25 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی (3) 220337231 5 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1700) 1400/10/30 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی (3) 220337231 5 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1700) 1400/10/30 (1030 - 1200) ترم اول 1400
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 220346291 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/19 (1030 - 1200) ترم اول 1400
برنامه ریزی حمل و نقل شهری 220344531 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/22 (1030 - 1200) ترم اول 1400
روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه) 220346321 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/16 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 220337271 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/14 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
روشهای برنامه ریزی منطقه ای 220347011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/06 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای 220347081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/13 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
روش های برنامه ریزی شهری 220344511 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/04/05 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
برنامه ریزی کاربری زمین 220347231 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/22 (0830 - 1030) ترم اول 1399
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 220337261 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/17 (1400 - 1530) ترم اول 1399
برنامه ریزی کاربری زمین 220344521 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/17 (0830 - 1030) ترم اول 1399
کارگاه شهرسازی (3) 220337231 5 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1700) 1399/10/24 (1030 - 1200) ترم اول 1399
کارگاه شهرسازی (3) 220337231 5 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1700) 1399/10/24 (1030 - 1200) ترم اول 1399
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 220346291 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/23 (0830 - 1030) ترم اول 1399
برنامه ریزی حمل و نقل شهری 220344531 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1399/10/14 (1030 - 1200) ترم اول 1399
نمایش 18 نتیجه
از 1