خدمات

 

 

               

 

 

                                

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

به منظور بررسی مشکلات و پیگیری موارد مربوط به سامانه ها ، پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز از ساعت 7:30 الی 19:30 از طریق شماره های

 071-36132929 و 36132222-071 و 36132920-071 پاسخگوی کاربران گرامی می باشد.