متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین نشست هنر رضوان

برگزاری چهارمین نشست هنر رضوان


چهارمین نشست تخصصی  جشنواره هنر رضوان با موضوعیت هویت بخشی به اسباب زندگی با الهام از نماد های رضوی  به همت انجمن علمی بخش هنر و مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی  با حضور اساتید ، دانشجویان و هنرمندان  در دانشکده هنر و معماری برگزار گردید.

دکتر ابوالقاسمی عضو هیات علمی بخش هنر در این نشست  بیان کرد:در تمدن و فرهنگ ایرانی مسئله تجربه های زیستن و مفاهیم زندگی معمولا از طریقی یا سنتی نسبتا پایدار، انتقال داده شده است که  این سنت پایدار را  معمولا در زبان ادبی با عناوینی مثل پند و اندرز و تذکر می شناسیم و در واقع گوهر درونی فرهنگ ایرانی از این راه در طول تاریخ تمدن ایران انتقال داده شده است .

عضو هیات علمی بخش هنر بیان داشت: راه های مختلفی برای اشاعه این موضوع وجود دارد و اسباب و لوازم زندگی که به نوعی موضوع این جشنواره می باشد، یکی از موثر ترین رسانه های فرهنگی در حوزه تمدن ایران بوده  که  وظیفه انتقال این مفهوم را بر عهده گرفته است. بنابراین خیلی طبیعی است  که این مفهوم گاهی روی نقش یک شی یا یک وسیله و گاهی در یک عبارت کوتاه یا کلام نوشتاری بر روی اسباب زندگی تحریر شده باشد.

ایشان در ادامه افزود: گمان من این است که  در فرهنگ و تمدن ایران، اسباب و لوازم کار و زندگی علاوه بر اینکه گرهی از کار مردم را می گشوده ،طرحی از زندگی هم با خود به همراه داشته است و این نکته بسیار مهمی  است که در زمانه ای که به سر می بریم جایش خالی می باشد.

 ایشان در ادامه بیان کرد:  امیدوارم شرایط و زمینه هایی مثل این جشنواره که در حال منعقد شدن است، بتواند  به این نکته فراموش شده هم توجهی داشته باشد.

در ادامه مهندس مهدی  یک پسر ضمن اشاره به بحث هویت و فرهنگ در مورد انفصال فضای فرهنگی گذشته و حال بیان داشت : علاوه بر شکل و فرم آرایه ها و نگاره ها یی که در تاریخ هنر وجود دارد ، شاهد یک معنا و جهانبینی هستیم  که متاسفانه در حال حاضر به جای اینکه در زندگی هایمان ببینیم و با آنها زندگی کنیم ،امروزه به عنوان عنصر تزئینی و نقشی که در خاطره ها و گوشه طاقچه ها جای دارد ، مواجه می شویم و انگار در دل چیزی داریم که در ظاهر واجد آن نیستیم.

ایشان افزود: این که تزئینات و اتفاقات پیرامون ، ما  را نزدیک به آن چیزی که در دل داریم می کند ، نشان می دهد که  متاسفانه این اتفاق نیافتاده است و این یک مسئله بزرگ فرهنگی می باشد.

دبیر جشنواره بیان داشت: امروز اسباب زندگی جایگزین محصولاتی شدند که در واقع کاربرد دارند ولی هویت و حکمت را به همراه ندارند  و چون ما احساس نیاز به یک سری وسایل و تجهیزات می کردیم تا نیاز های زندگی روزمره را رفع کنیم دست به دامان هر ابزاری شده ایم  که سطحی تولید شده اند.

یک پسر درادامه  افزود :نکته مهم این است که اگر قرار است تمدنی شکل بگیرد باید این تمدن از خودش هویتی داشته باشد و همه وسایل و ابزار باید با هم ارتباط داشته باشند که ما در دوره صفویه  به خوبی شاهد این موضوع بوده ایم.

همچنین در پایان این نشست مهندس مصطفی معمی وند با ارائه تصاویری ،توضیحاتی در مورد ابعاد اجرایی جشنواره و فراخوان داد.