متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینی دانشجویان رشته هنر در المپیاد فرش دستباف

افتخارآفرینی دانشجویان رشته هنر در المپیاد فرش دستباف


سیزدهمین المپیاد فرش دستباف ایران  با همکاری مرکز ملی فرش ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان با حضوراساتید هنرجویان و دانشجویان رشته فرش از دانشگاه های سراسر کشور در اواخر اسفند ماه به مدت 3 روز در شهر تبریزبرگزار گردید.

این المپیاد در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی برگزار شد که هنر جویان در 3 رشته طراحی ،بافت و مواد اولیه و رنگرزی و دانشجویان نیز در 4 رشته طراحی،بافت مواد اولیه و رنگرزی و مرمت شرکت نمودند.

به گزارش مدیر گروه بخش هنر آقای دکتر مقنی پور در سیزدهمین  دوره المپیاد فرش دستباف  خانم فاطمه لیاقت با کسب رتبه اول کشوری در رشته رنگرزی و آقای محسن مومنی با کسب رتبه سوم کشوری در رشته طراحی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز به خوبی درخشیدند.