متن خبر

گزارش نشست تخصصی هم اندیشی زندگی پیاده در شیراز

گزارش نشست تخصصی هم اندیشی زندگی پیاده در شیراز


نشست تخصصی هم اندیشی زندگی پیاده در شیراز با محوریت نسبت منظر طبیعی با زندگی پیاده با حضور مدیران محترم و متخصصین شهری ،اساتید ودانشجویان  و با سخنرانی دکتر محمد رضا بذرگر  رئیس دانشکده هنر و معماری و عضو هیات علمی بخش شهرسازی، دکتر امین حبیبی معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش معماری ، دکتر سید امیر  منصوری رئیس پژوهشکده نظر و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اقای امامی رئیس کمسیون عمران و معماری شورای اسلامی شهر شیراز در صبح  روزدوشنبه ۲6/۱/۹۸ در دانشکده هنر و معماری برگزار گردید.

دکتر حبیبی معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش معماری در ابتدای این نشست بیان کرد: این سلسله نشست برای اولین بار  به ابتکار آقای دکتر منصوری در سال۸۹ با عنوان همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر و با حضور متخصصین داخلی و خارجی در تهران برگزار شده است و امروز این سلسله نشست را در دانشکده هنرو معماری کلید زده ایم تا در خدمت متخصصین حوزه مدیریت شهری و منظر و طراحی شهری در سطح شهر شیراز باشیم، تا به اتفاق حاضرین بتوانیم جمع بندی های مطلوبی برای حوزه مدیریت شهری شهر شیراز داشته باشیم.

همچنین ایشان افزود  : وقتی بحث از منظر طبیعی می شود سوالاتی در ذهن ما پدید می آورد که باید به دنبال پاسخی برای آن باشیم. ایشان در وصف شهر شیراز بیان داشت : شهر شیراز یکی از کلان شهر های استراتژیک به جهت زیست جغرافیایی است که از سویی با کوه های مختلف احاطه شده و از سوی دیگر از ضلع شرقی به دریاچه مهارلو که زیستگاه طبیعی و بسیار استراتژیک هست منتهی می شود و از لحاظ اکولوژیکی، رودخانه نهر اعظم  و رودخانه خشک ساختار طبیعی شیراز را شکل می دهد . ایشان افزود : در کنار این ها باغات شهر شیراز حائز اهمیت است و ضرورت این نشست بیش از این خود را نشان می دهد.

دکتر حبیبی بیان کرد :شیراز در منظر بزرگان و اساتید خارج از کشور به گونه ای متفاوت دیده می شود ایشان با اشاره ای به نشست تخصصی باغ ایرانی   همچنین دید پروفسور كريستف جيرو را نسبت به شهر شیراز ویژه دانست.

سپس دکتر بذرگر در این نشست  به بیان دو بحث عمده نگرش انسان به طبیعت و نگرش جدا از حضور انسان پرداخت و بیان کرد: آن چه حضور انسان در طبیعت باشد را تحت عنوان منظر طبیعی بیان می کنیم و این فهم ماست در حوزه منظر نسبت به طبیعت  بنابراین منظر طبیعی با حضور انسان زنده می باشد.

ایشان افزود: منظر شهری فرم و ارتباطی است که مردم از شهر دارند و درک می کنند و در واقع عینیت قابل ادراک و قابل روایت از واقعیت های موجود در شهر می باشد.

همچنین رئیس دانشکده هنر و معماری بیان کرد:  مفهوم پیاده محوری آرامشی را در بطن خود دارد و در نتیجه پیاده مداری روشی برای آرام سازی انسان می باشد و در واقع این موضوع ایده ای است به عنوان یک استراتژی طراحی مدیریت شهری می تواند به کمک ما بیاید.

در ادامه این نشست تخصصی رئیس پژوهشکده نظر ضمن اشاره به تعریفی از زندگی پیاده ، که می توان در شهرداشته باشیم ،سرعت در دنیای مدرن و تنظیم سرعت برای فهم بهتر پیاده را مهم تلقی کرد.ایشان افزود : در منظر شهری  باید تنظیمات ادراکی پیاده و انسان را در سطح شهر با نسبت سرعت تغییرات اجرایی در شهر تنظیم کنیم تا بتوانیم زندگی پیاده را با شکل صحیح خود به گونه ای که بتواند موجب ادراک صحیح در شهر شود داشته باشیم.

همچنین دکتر منصوری بیان داشت : منظر طبیعی همان فهم ما از دنیای بیرون است که در واقع عینیتی می باشد  که در شهر و طبیعت بکر می بینیم و عناصر منظر طبیعی عناصری هستند که ما در زندگی خودمان انتخاب کرده ایم .

ایشان افزود : منظر چون پای مخاطب را وسط می کشد وام دار مشارکت اجتماع می باشد و عملیات منظر کاری تخصصی است که این امر به تنهایی امری اجتماعی می باشد

منصوری با اشاره ای به حوادث اخیر شیراز بیان داشت :استحصال زمین و بیهوده دانستن خاک کاری بیهوده است که باعث ایجاد این مشکل شده است .

آقای امامی رئیس کمسیون عمران و معماری شورای اسلامی شهر شیراز با ارائه روایتی عمیق از شهر شیراز در باب اشعار سعدی  شیرازی ، مجموعه ای از عوامل طبیعی و فرهنگی و شعر گونه شهرشیرازرا نقطه تمایز با سایر شهر ها ی دنیا دانست.

همچنین  ایشان افزود : باید مدیریت شهری ما توسعه حمل و نقل عمومی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد و برای اینکه بتوانیم به استراتژی پیاده محور برسیم و این بحث را توسعه بدهیم به اهمیت ایمن سازی پیاده  راه ها تاکیدکنیم. ایشان همچنین به عنوان یک مدیر شهری بر توسعه و گسترش پیاده محوری تاکید کرد.

 

Fatal error: Class 'FormBuilderFormBase' not found in /var/www/html/site/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 441