متن خبر

گزارش روز شهرساز

گزارش روز شهرساز


در پی برگزاری نشستی به مناسبت  روز شهرساز، در هفته آخر آبان ماه انجمن علمی بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری، اقدام به برگزاری نشستی با عنوان باز آفرینی شهری،تاب آوری شهر ها ، با حضور مسئولین  شهری و همچنین اساتید ودانشجویان علاقه مند به این بحث نمود.

دکتر بذرگر رئیس دانشکده هنر و معماری در این نشست ضمن خیر مقدم به  مسئولین  و حاضرین بیان کرد: نکته  مهمی که در باز آفرینی شهری مطرح  می شود ، بحث مشارکت مردم است. ایشان اظهار کرد: هرگونه باز آفرینی بدون حضور مردم که صورت بگیرد قطعا به مشکلاتی مواجه خواهد شد.

دکتر بذرگر با بیان تاثیر مردم به عنوان کسانی که در پروژه ها شرکت خواهند کرد ، ضمن تقاضا از مسئولین در شورای شهر و شهرداری از آنها خواست تا پروژه ها را مردم محور کنند.

همچنین دکتر سولماز حسینیون پژوهشگر حوزه تاب آوری شهری ضمن اشاره به مفاهیم قدیم و جدید تاب آوری تاکید کرد: این مفهوم از سال 1370 به میان آمده  است و  مصداق های عینی از نیاز به نگرش به دنیا به نوعی دیگرمی باشد.

این پژوهشگردر خصوص مفهوم جدید تاب آوری  اظهار داشت : تاب آوری بر مبنای تکامل  و دگرگونی  می باشد . تاب آوری همان برداشت پذیری است. تاب آوری ظرفیت سازی می کند برای موارد غیر قابل پیش بینی و اینجاست که این مفهوم به مدیریت بحران وصل می شود. چیزی که مهم می باشد تغییر ماهیت و هویت است. در بحث تاب آوری هر مقیاسی که بررسی می شود ،باید مقیاس پایین تر و بالا تر و تاثیر آنها روی یکدیگر بررسی شود .

ایشان  ضمن اشاره به مهم بودن بحث زیر ساخت ها در بافت های نا کار آمد افزود: یکی از ویژگی های نظام تاب آور ،یادگیری و نگهداری  ارزش ها  است همچنین حضور تاریخ و اثر معماری بر موضوع تاب آوری  بسیاراثر گذار است.

دکتر حسینیون  در خاتمه ضمن اشاره به 1301 هکتار بافت فرسوده یا ناکار آمد در شهر شیراز بیان داشت: اگر بخواهیم در مورد تاب آوری شهر شیراز صحبت کنیم باید دیدگاهی فرامقیاسی داشته باشیم . همچنین افزایش سطوح نفوذ پذیر از جمله مباحثی است  که  پرداختن به آن می توانید جلو بسیاری از مسایل را بگیرد.

سپس دکترمحمد  آیینی  عضو هیات مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران بیان کرد: ما به عنوان پزشکان شهرساز باید سه اقدام مهم را در دستور کار قرار دهیم.  1- پیشگیری یعنی جریانات جمعیتی کشور را شناسایی کنیم و روند را برای 20 سال آینده طراحی کنیم و مناسب باآن  اقدامات لازم  را انجام دهیم.ایشان افزود: اقدام دوم پیشگیری و سومین اقدام ساماندهی می باشد که همه ما در بحث ساماندهی در حال اقدام هستیم.

 دکتر آیینی  اشاره کرد : برای ایجاد محله سعدی اقدامات پیش نگری و پیشگیری انجام نشده است و امروزه می خواهیم ساماندهی کنیم و این ساماندهی 20 سال طول می کشد . ایشان  همچنین در این نشست به  سیاست انجام اقدامات مربوط به حوزه بهسازی و نوسازی در چهار چوب نظام هماهنگی در سیاست گذاری توسعه شهر ، با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی پرداخت.

همچنین  آقای نوذر امامی رئیس کمسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز به اهمیت تاب آوری اجتماعی همگام با مباحث کالبدی اشاره کرد.

در ادامه  این برنامه پنلی با حضور مهندس مسعود طهماسبی شهردار منطقه 3 ،مهندس موژان انصاری (فعال اجتماعی و دبیر جمعیت  امام علی (ع) شیراز  و دکتر بذرگر،دکتر حسینیون  و با حضورخانم دکتر روستا عضو هیات علمی بخش شهرسازی برگزار شد.

مهندس طهماسبی با ارائه گزارش آماری از میزان فرسودگی بافت  و جمعیت ، به بیان اقدامات انجام شده و اولویت بندی  اقدامات آتی در راستای بهبود وضعیت شهرک سعدی پرداخت و رویکرد کلی مداخله و برنامه های اقدام در سعدی را برشمرد .

مهندس انصاری ضمن ارائه ی گزارش در رابطه با جمعیت امام علی(ع) شیراز از سال 91 در محله ی سعدی به بیان تجربیات سازمان مردمی در فروردین ماه 98 پرداخت و برخی  مشکلات پیش آمده از قبیل عدم مدیریت بحران ، عدم هماهنگی سازمان های دولتی، هجوم نیروهای مردمی برشمرد.

به گفته محمد رضا شریفی نیا دبیر انجمن علمی بخش شهرسازی هدف از برگزاری این نشست این بود که دانشگاهیان همراه با مشارکت مردم به بیان مشترک بر تاب آوری برسند. شریفی نیا افزود : تمرکز روی محله سعدی از جمله مباحث برنامه ریزی شده در این نشست بود  که خروجی آن  به صورت مصوبه در آمد  و قرار شد  با همکاری و پیگیری شورای شهر توسط شهرداری این مصوبه  به اجرا برسد.