متن خبر

کسب عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال و دعوت پر افتخار محمد رحیمی به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان کشور

کسب عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال و دعوت پر افتخار محمد رحیمی به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان کشور