کارگاه های رشته فرش

کارگاه های رشته فرش


http://C:\Users\User\Desktop\ezgif-4-c8217761bcf0.gif

کارگاه رنگرزی

 

هدف:

بطور کلی آشنا نمودن دانشجویان با رنگ و روش های رنگ رنگرزی سنتی و شیمیایی ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها در صنایع دستی و کسب مهارت در آنهاست. این کارگاه رنگ کردن پشم، کرک، ابریشم  را به طور اختصاصی مورد نظر و آموزش خواهد داشت.

توضیح و روش کار:

کارگاه مراحل زیر را آموزش خواهد داد

 • شناخت ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها و کسب مهارت.
 • شناخت مواد رنگی و کیفیت آنها.
 • رنگ کردن پشم، کرک، ابریشم و انجام آزمایش های مختلف.
 • رنک کردن چوبها.

کارگاه بافت

 

 

هدف:

آشنا نمودن دانشجویان با صنایع نساجی و بافت درسه گروه اساسی:

الف: قالی بافی
ب- گلیم بافی
ج- زری بافی، مخمل بافی، ترمه بافی، پارچه بافی

و تمرین و کار عملی جهت فراگیری و کسب مهارت در هر یک.

بطور عمومی کارگاه مراحل زیر را مورد آموزش خواهد داشت.

 

 

 

 

الف- قالی بافی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها.
 • گره زدن.
 • شانه زدن و قیچی کردن.
 • نقشه خوانی و نقشه زنی.
 • چله کشی.
 • آشنایی با انواع گره

ب- گلیم بافی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها.
 • نقشه خوانی.
 • بافتن طبق نقشه.
 • شانه زدن.
 • چله کشی و کجومندی.

 

 

 

ج- زری بافی ، مخمل بافی، ترمه بافی، پارچه بافی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه به کارگیری آنها.
 • شناخت مواد و آماده سازی آنها.
 • آشنایی با گوشواره کشی و نحوه بافتن .
 • آشنایی با طراحی چله.
 • پیاده و سوار کردن منقشه.

دانشجویان پس از طی آموزش در سه گروه یاد شده، برای کار نهایی بنا بر انتخاب و میل خود و نیز توصیه گروه اموزشی یکی از سه گروه را انتخاب و نسبت به ارائه کار عملی در آن اقدام خواهند نمود.بدین ترتیب در پایان کارگاه، کار عملی در یکی از سه گروه یاد شده توسط دانشجویان مورد انتظار بوده و ارزیابی خواهد گردید.

 

کارگاه مرمت فرش

 

 

حفاظت و مرمت فرش 1

هدف

آشنایی دانشجویان با مقدمات حفاظت و مرمت فرش و شناسایی معایب، ابزارها و مواد کاربردی در مرمت فرش

سرفصل دروس:

 • آسیب شناسی فرش و آشنایی با انواع آسیب دیدگی و عوامل آسیب رسان در فرش
 • بازدید و بررسی فرش آسیب دیده
 • استحکام بخشی موقت فرش
 • غبار گیری و شستشو به منظور آماده سازی فرش آسیب دیده برای کار مرمت
 • شناخت ویژگی های فنی بافت فرش آسیب دیده
 • شناخت ابزاها، لوازم، مواد مصرفی کاربردی در مرمت فر ش
 • دو گره زنی سرقالی ، ریشه فر ش و گره نخودی
 • شیرازه پیچی به دو روش (متصل و منفصل)
 • آماده سازی فر ش به منظور زدن خواب پشت و خواب رو
 • زدن خواب پشت و خواب رو
 • ریشه کشی به روش بتلمه روی تخته وسپس انتقال بر روی چارچوب جهت بافت سرریشه و گلیم ابتدای فر ش
 • توانایی زدن دوگره باقلاب
 • سوزن کشی برای رفع شکست محدوده بافت اصلی و مرمت شده و آشنایی با انواع روش های سوزن کاری
 • چرم دوزی کناره پشت فرشها
 • انجام عملیات تکمیلی مرمت فرش دستبافت

حفاظت و مرمت فرش 2

هدف

کسب مهارت در مرمت فرش با رجشمار 25 و شیوه های اجرای آن

سرفصل دروس:

 • مرمت پارگی حاشیه فرش لول بافت در حدود 25 رج (چله کشی، پود گذاری و مرمت بافت)
 • مرمت پارگی وسط فرش تخت بافت در حدود 25 رج (چله کشی، پود کشی(غربیله کردن) و مرمت بافت)
 • مرمت پارگی سرفرش نیم لول در حدود 25 رج (چله کشی به روش مغزی، پود کشی و مرمت بافت)
 • انجام عملیات تکمیلی مرمت فرش دستبافت در هر یک از موارد بالا

 

 آزمایشگاه الیاف

 

 

هدف:

آشنایی دانشجویان با اصول و تعاریف اولیه، طبقه بندی الیاف، ویژگی های فیزیکی و شیمایی عمومی الیاف از نظر ساختمان درونی، شکل ظاهری و ویژگی های مهم فیزیکی آن

سرفصل دروس

(الف) شناخت الیاف

بررسی و طبقه بندی الیاف و خواص آنها، تعریف مفاهیم پایه ای خواص الیاف شامل جذب رطوبت، خواص حرارتی، ازدیاد طول، رفتار ویسکوا لاستیک، درخشندگی، ضریب رعنایی، تناسیتی، توانایی ریسندگی، برگشت پذیری، الاستسیته، چگالی ظرافت تجعد و خواص الکتریکی

(ب) شناخت انواع نخ

خواص الیاف در سیستم های ریسندگی، سیستم های تهیه انواع نخ پنبه ای و پشمی، طبقه بندی و خواص انواع نخ تک لا، چند لا و کابلی و مقایسه آنها با چله های ترکی و فارسی، تعیین نمره نخهای چند لا و کابلی، مفهوم تاب و رابطه آن با استحکام نخ، روشهای تاب، آماده سازی نخهای چله فارسی و آذری، نمراه انواع نخ و تبدیل آنها به یکدیگر

(پ)نخ دستریس

تاریخچه ریسندگی، معرفی انواع دوک های رسندگی عشایری و روستایی ایران و مقایسه آنها (دوک کردی، قشقایی، بختیاری و ...) پراکندگی جغرافیایی انواع روشهای ریسندگی دستریس در ایران، انواع چرخهای نخ ریسی در ایران، تشریح روشهای ریسندگی با انواع دوک دستریس لنگر پایین  لنگر بالا، چرخ های نخ ریسی ساده و با فلایر، انواع دوکهای خارجی (لاتینی، آلاسکایی، هندی، آناتولی و ...) انواع روشهای دو لاتابی و چندلا تابی.

(ت)پنبه

اهمیت اقتصادی تولید و تهیه الیاف پنبه، مراحل و پارامترهای کاشت، داشت، برداشت و تاثیر آنها بر خواص ریسندگی الیاف پنبه، درجه بندی (رقم بندی) پنبه، مقایسه و درجه بندی انواع پنبه ایران، ساختمان فیزیکی و شیمیایی الیاف پنبه، تاثیر حرارت، رطوبت و مواد شیمیایی بر الیاف پنبه، معرفی انواع قطر و لای نخ های چله و پود پنبه ای

(ج) الیاف دسته ای

انواع الیاف دسته ای و اهمیت اقتصادی و کابردی آنها و طریقه تولید و تهیه کناف، کتان و سایر الیاف تولیدی در ایران معرفی الیاف دسته ای به کار رفته در صنایع دستی و منسوجات دستبافت سایر کشورها (رامی، سیسال، نارگیل و ...) تاثیر مراحل و ویژگی های تولید بر خواص این الیاف

(ح)پشم

اهمیت اقتصادی، طریقه تولید، معرفی و طبقه بندی انواع الیاف کمپ، هنر و تایپ، چشم چینی و تاثیر پارامترهای آن بر خواص الیاف، طبقه بندی انواع الیاف پشم، خصوصیات و طبقه بندی پشم های ایرانی و تعیین پراکندگی جغرافیایی آنها، مقایسه انواع پشم های داخلی و خارجی، ساختمان فیزیکی و شیمیایی الیاف پشم، تاخیر حرارت، رطوبت و مواد شیمایی بر الیاف پشم، معرفی پشم های زنده، مرده و دباغی و کیفیت هر یک از آنها، روش های تفکیکی و طبقه بندی پشم، درجه بندی الیاف پشم از نظر طول ، ظرافت و مکانیزم ماشین آلات شستشو، آبگیری خشک کن و کربونیزه کردن پشم، روشهای سفید گری نخ پشمی و معرفی انواع قطر و لای نخ های خام پشمی

(خ) ابریشم

تاریخچه ابریشم، اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن، جایگاه ابریشم در فرش دستباف و صنایع خاوردور، طبقه بندی و انواع الیاف ابریشم، ساختمان فیزیکی و شیمیایی ابریش، تاثیر حرارت، رطوبت و مواد شیمیایی بر خواص الیاف ابریشم، ابریشم کشی و بررسی روشهای صنعتی و سنتی آن، صمغ گیری و کلیات کشی، وزن دهی ابریشم، درجه بندی ابریشم نحوه دولاتابی و چندلاتابی نخ های ابریشم، مقایسه انواع ابریشم های داخلی و خارجی

(د) الیاف مصنوعی

آشنایی با انواع الیاف مصنوعی، پلی استر، ویسکوز، اکرلیک، پلی اتلین، پلی پروپیلن و ...

آشنایی با نحوه کاربرد الیاف مصنوعی در فرش دستباف و معرفی اثرات و دلایل به کارگیری آنها

مباحث آزمایشگاهی

تهیه مقطع طولی و عرضی از الیاف معمول در ایران و مطالعه و مشاهده آنها بوسیله میکروسکوپ

 

کارگاه چاپ باتیک

 

 

 

چاپ باتیک یکی از روش های چاپ بر روی پارچه است که به آن چاپ کلاقه ای هم گفته می شود.

دانشجویان در این کارگاه شیوه چاپ کلاقه ای ،چاپ مستقیم با مهر شبیه (قلمکار) نقاشی روی پارچه  وسط  قلم تیان و همچنین با تکنیک های مختلف باتیک مانند باندانا،عنکبوتی ورزرو و....آشنا می شوند.

 

 

کارگاه آبگینه(شیشه)

 

 

هدف:

آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل کار، مواد و مصالح و روش های ساخت صنایع دستی شیشه ای و تمرین عملی آنهاست.

توضیح و روش کار:

کارگاه مراحل زیر را آموزش خواهد داد:

 • شناخت روش های گوناگون ساخت اشیای شیشه ای در صنایع دستی با ارائه تاریخچه مختصری از آن.
 • شناخت ابزار و وسایل کار نمونه به کار گیری آنها و کسب مهارتها.
 • شناخت مواد مورد نیاز و خواص هر یک.
 • آشنایی با کوره و نحوه بهره گیری از آن.
 • طرح و ساخت اشیاء طبق خواست برنامه آموزش
در پایان کارگاه ارزیابی دانشجویان بر روی تهیه طرح و ساخت موضوع طرح شده از طرف گروه آموزشی خواهد بود.