کارگاه تخصصی پوستر با محوریت «روز دانشجو»

کارگاه تخصصی پوستر با محوریت «روز دانشجو»


کارگاه تخصصی پوستر با محوریت «روز دانشجو» در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 8 و 9 آذرماه 1402، به میزبانی انجمن علمی هنر و کانون نگاره در ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز و با حضور دکتر علیرضا خاکپور و مهندس محسن گل‌‌آرایش برگزار شد.