کارگاه آشنایی با مفاهیم بهینه‌سازی در معماری و شهرسازی

کارگاه آشنایی با مفاهیم بهینه‌سازی در معماری و شهرسازی


کارگاه آشنایی با مفاهیم بهینه‌سازی در معماری و شهرسازی، در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 ، با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد معماری_گرایشِ انرژی  با سخنرانی دکتر رزا وکیلی‌نژاد و مهندس امید احمدی‌زاده، در دانشکده هنر و معماری برگزار شد.

در ابتدا به معرفی مفهوم بهینه‌سازی از طریق پرسش و پاسخ و بارش فکری با دانشجویان پرداخته شد، مفاهیم بیشنیه و کمینه در بهینه‌سازی و چگونگی رسیدن به این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفت، از دیگر مفاهیم مورد بررسی در این سمینار می‌توان اشاره نمود به رابطه بین متغیّرهایی که داده‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند، میزان پیچیدگی و سادگی متغیّرها، مفهومِ تابع هدف، تابع برازندگی، تابع هزینه و مسئله‌ی همگرایی.

از دیگر موارد بررسی شده می‌توان به اهداف متضاد اشاره کرد، کمینه و بیشینه محلی(منطقه ای)  مورد کنکاش قرار گرفت، که به این موضوع می‌پردازد که یک کمینه می‌تواند صرفاً در یک منطقه یا محله خاص به عنوان کمینه تعریف شود، در حالی که همین کمینه، لزوماً کمینه‌ی مطلق و نهایی نیست.

در پایانِ سمینار، چکیده ای از آموزش عملیِ موارد ذکر شده، توسط مهندس امید احمدی‌زاده، در پلتفرم گرس هاپر (grasshopper) نمایش داده شد.