کارشناس پژوهشی

کارشناس پژوهشی


محمدحسین خاکسار
 شماره تماس  36131066
 نشانی دفتر ساختمان شماره 1/ اتاق 124
شرح وظایف