کارشناس ورزشی

کارشناس ورزشی


 

بیژن جعفری
کارشناس ورزش
 شماره تماس: 09173060817  
ساختمان شماره 3

شرح وظایف:

 

  • رسیدگی به کلیه امور ورزشی دانشجویان
  • برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشکده
  • برگزاری مسابقات ورزشی