کارشناسان ورزشی

کارشناسان ورزشی


جمشید شیری
کارشناس ورزش
 شماره تماس: 3613
ساختمان شماره 3/ اتاق...
شرح وظایف:

 

سحر عسکری منش  
کارشناس ورزش دختران دانشکده 
 شماره تماس: 
ساختمان شماره 3/ اتاق...

شرح وظایف :

  • رسیدگی به کلیه امور ورزشی دختران
  • برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشکده
  • برگزاری مسابقات ورزشی