متن خبر

پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمد رضا بذرگر رئیس دانشکده هنر و معماری در پی درگذشت دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی

پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمد رضا بذرگر رئیس دانشکده هنر و معماری در پی درگذشت دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی