متن خبر

پیام تبریک و تقدیر رئیس دانشکده هنر و معماری به جناب آقای دکتر ابوالقاسمی "پژوهشگر برتر در حوزه میراث فرهنگی"

پیام تبریک و تقدیر رئیس دانشکده هنر و معماری به جناب آقای دکتر ابوالقاسمی "پژوهشگر برتر در حوزه میراث فرهنگی"