پژوهش هنر

پژوهش هنر


 

پژوهش هنر  به عنوان  دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مقوله، هنر، رشد خلاقیت های هنری و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ اسلامی است.

امید می رود با اجرای این دوره گام های موثری در تقویت حوزه های آموزشی و پرورشی هنر و تألیف و تصنیف در زمینه های هنری و جهت یابی و تصحیح حرکت های هنری، اسلامی برداشته شود.

 

رشته پژوهش هنر  در دانشکده هنر و معماری:

رشته پژوهش هنر در سال 1390با پذیرش 12نفر دانشجو در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز نوگشایی شد.

 

اهداف رشته :

مقوله هنر نبض فرهنگ هر جامعه پویا و غنی است و هویت ملی - اعتقادی - اجتماعی هر جامعه منسجم به وضوح در آثار هنری آن جامعه منعکس است. از این روست که هنر و مباحث هنری در فرهنگ کهن و ریشه دار ایران، خصوصاً پس از انقلاب اصیل اسلامی مورد هجوم جدی بیگانگان قرار گرفته است. ایجاد دوره هایی که بتواند زمینه ساز تحقیق آمال فرهنگی و احیاء هویت اصیل جامعه در وادی حساس هنر باشد از اهمیت بسیار برخوردار است.

 

نقـش و تــوانـائــی کــارشـنـاســی ارشد پــژوهــش هـــنــر موقعیت شغلی

فارغ ‌التحصیلان این رشته می توانند در دانشکده های هنر به تدریس اشتغال ورزیده و در مراکز تحقیقات هنری نیز بعنوان محقق متکفل کار تحقیقاتی شوند.

 

نوع و تعداد واحدهای درسی

 

برنامه درسی

 

افتخارها و فعالیتهای رشته پژوهش هنر

-----