ویژه برنامه‌های«بزرگ‌داشت روز معمار» در دانشکده هنر و معماری

ویژه برنامه‌های«بزرگ‌داشت روز معمار» در دانشکده هنر و معماری


انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز با همکاری معاونت فرهنگی -دانشجویی دانشکده هنر و معماری، مجموعه برنامه‌هایی به مناسبت روز معمار در روز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار کرد.

در ابتدای روز، نمایشگاه  و بازارچه‌ای با هدف  نمایش آثار و دست‌سازه‌های دانشجویان برپاشد که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده رو به رو شد.