ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را برتمام مسلمین جهان تبریک عرض می نمائیم

ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را برتمام مسلمین جهان تبریک عرض می نمائیم


میلاد نور مبارک

 

 

ماه فرو ماند از جمال محمد  

               سرو نباشد به اعتدال محمد

                                  قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

                                                         در نظر قدر با کمال محمد