وبینار شماره سه از سلسله گفتگوهای: شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر زندگی *(corona lifestyle )

وبینار شماره سه از سلسله گفتگوهای: شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر زندگی *(corona lifestyle )


موضوع مورد بحث : تاثیر آموزش مجازی بر دانشجویان به منظور ایجاد تریبونی آزاد و گفت و گو با دانشجویانی که تمایل دارند در نشست شرکت داشته باشند شرکت برای تمامی دانشجویان آزاد است . به میزبانی : بهار معطری دانشجوی ارشد معماری منظر دانشگاه شیراز زمان برگزاری : روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه ساعت 21 در اینستاگرام به آدرس saa_shirazu