وبینار شماره دو از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle)

وبینار شماره دو از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle)


انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز برگزار میکند:
 
وبینار شماره دو از سلسله گفت و گوهای : شیوه زندگی در دوران کرونا و تاثیرات آن بر فضای زندگی (corona lifestyle) 
 
با حضور 
 دکتر سید علی اکبر صفوی طراحی و مجری اولین دانشگاه الکترونیکی (مجازی ایران) و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
 
به میزبانی دکتر ساناز حائری مشاور انجمن علمی معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
 
 
روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت 21 در اینستاگرام به آدرس saa_shirazu