وبینار تخصصی شهرهای آینده

وبینار تخصصی شهرهای آینده


انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن علمی شهرسازی دانشگاه گیلان و انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:

 
•وبینار تخصصی• 
 
"شهرهای آینده" 
 
 شهرهای آینده چگونه خواهند بود؟ 
 با حضور :
 
 دکتر علی سلطانی  «استاد تمام بخش شهرسازی دانشگاه شیراز»
 
 دکتر نادر زالی «مدیر گروه و دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان»
 
دکتر سحر ندایی طوسی «استادیار گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی»
 
تاریخ برگزاری وبینار:
چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه  ۱۴۰۰
ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
لینک دسترسی به وبینار:
[ vroom.shirazu.ac.ir/elmi32 ]
لطفا جهت ورود به وبینار نام و نام خانوادگی خود را به لاتین وارد کنید.