نمایشگاه گروهی با عنوان آثار «نشانه و نشانه نوشته»

نمایشگاه گروهی با عنوان آثار «نشانه و نشانه نوشته»


نمایشگاه گروهی با عنوان آثار «نشانه و نشانه نوشته» از تاریخ 15 لغایت 29 آذر ماه 1402 به همت انجمن علمی هنر دانشگاه شیراز، در ساختمان شماره یک دانشکده هنر و معماری، برگزار شد.

 کارگاه طراحی «نشانه» ویژه دانشجویان ارتباط تصویری ورودی 1400 در طی ترم پاییز 1401 با حضور استاد عباس میرزاخانی تشکیل شده بود. این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی ارائه شد، به صورت تئوری انواع نشانه و طراحی نشانه و اهمیت آن در برندینگ و تبلیغات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.در بخش عملی ابتدا با برش مقوای مشکی به اشکال دایره، مربع و مثلث نشانه‌های ساده‌ای در قالب کلاژ، طراحی و اجرا شد.در ادامه هر دانشجو با انتخاب سه نام و استفاده از آن در طراحی نشانه‌های تصویری، نوشتاری و تلفیقی به اجرای طراحی برندهای متفاوت پرداخت.خروجی این کارگاه آثار برگزیده‌ای بود که در نمایشگاه «نشانه و نشانه نوشته» به مناسبت هفته دانشجو، در معرض بازدید عموم قرار گرفت.